Zbiory muzealne - zobacz eksponaty niedostępne dla zwiedzających

Częścią Działu Zbiorów jest pracownia digitalizacji zaangażowana w tworzenie oraz postprodukcję cyfrowych wizerunków obiektów. Pracownicy Działu biorą aktywny udział w projektach międzydziałowych, w tym przede wszystkim o charakterze wystawienniczym i wydawniczym. Część przedmiotów została przekazana w ramach Ogólnopolskiej Zbiórki Eksponatów.