Przejdź do treści

ceny biletów

Zakup biletów na wystawę główną odbywa się poprzez internetowy system sprzedaży biletów oraz w kasach Muzeum. Do sprzedaży internetowej jest udostępniona jedynie ograniczona pula biletów na dany przedział czasowy. Pozostała ilość jest możliwa do bezpośredniego zakupu w kasach Muzeum. Sprawdź cennik.

Dzisiaj otwarte  10:00-18:00


Wystawa główna

Bilet normalny - 23 zł
Bilet ulgowy - 16 zł
Bilet rodzinny (2 dorosłych i maksymalnie 3 dzieci do 19 lat ) - 55 zł
Bilet grupowy normalny (powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie) - 23 zł
Bilet grupowy ulgowy (powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie) - 16 zł

Bilet na wystawę główną upoważnia również do wstępu na wystawę dla dzieci.

Zwiedzanie indywidualne wystawy głównej zaleca się z audioprzewodnikiem, dostępnym w 5 wersjach językowych: polskiej, angielskiej, francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej.

Dotyczy wyłącznie wystawy głównej.

Koszt wypożyczenia (w kasie głównej Muzeum) - 7 zł.

 

Wystawa dla dzieci "Podróż w czasie"

Bilet dla dziecka - 8 zł
Bilet dla opiekuna - 13 zł
Grupy zorganizowane (maksymalnie 25 dzieci + 2 opiekunów) - 5 zł (do nabycia wyłącznie w kasach Muzeum)


Bilet łączony (wystawa główna + wystawa czasowa)

Bilet normalny - 25 zł
Bilet ulgowy - 18 zł

Opcja nie obowiązuje w przypadku biletów rodzinnych.


Bilet łączony (wystawa główna + taras widokowy Olivia Star)

Bilet wstępu - 30zł

Bilet ważny 7 dni od daty zakupu.
UWAGA: Taras widokowy Olivia Star nie jest częścią budynku Muzeum II Wojny Światowej.


Kino Muzeum

Bilet normalny - 15zł
Bilet ulgowy - 10zł


Kino VR | Strefa Nowych Technologii

Kartka z powstania - 7zł
(powyżej 10 osób - 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie)
 
Seanse odbywają się co pół godziny od 10:00 do 17:00.

Bilety w cenie 7 zł do nabycia w kasach muzeum oraz na bilety.muzeum1939.pl. 

Uwaga! Strefa Nowych Technologii jest tymczasowo niedostępna. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wirtualnymi wystawami oraz projektami edukacyjnymi.


Bilety ulgowe na wystawę główną przysługują

1) uczniom, studentom do 26 roku życia, doktorantom ― na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej bądź doktoranckiej;
2) nauczycielom szkół, placówek oświaty ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi;
3) wychowawcom zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi;
4) seniorom powyżej 65. roku życia ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
5) emerytom, rencistom, osoby niepełnosprawnym wraz z opiekunami ― na podstawie legitymacji;
6) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, lub tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” ― za okazaniem odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
7) posiadaczom Karty Turysty – za okazaniem Karty Turysty;
8) posiadaczom Karty do kultury – za okazaniem Karty do kultury;
9) posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi;
10)  posiadaczom Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności.


Karta Dużej Rodziny

Osobie dorosłej posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulgowy bilet wstępu na wystawę stałą.
Dzieci i młodzież posiadający Kartę Dużej Rodziny w wieku do lat 18 (włącznie) uprawnione są do otrzymania darmowego biletu.
Zniżki, o których mowa powyżej, nie łączą się z innymi zniżkami/promocjami będącymi w ofercie Muzeum.


Sprawdź komu przysługuje bezpłatny bilet na wystawę główną:

1) osobie fizycznej odznaczonej Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
2) osobie fizycznej odznaczonej Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
3) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów ― na podstawie legitymacji;
4) kombatantom – na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
5) osoby represjonowane z powodów politycznych, działacze opozycji antykomunistycznej ― na podstawie legitymacji / dokumenty uprawniającego do ulgi;
6) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) ― za okazaniem Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS;
7) posiadaczom Karty Polaka ― za okazaniem Karty Polaka;
8) dzieciom do lat 7 ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
9) kombatantom II wojny światowej ― na podstawie legitymacji kombatanckiej bądź zaświadczenia;
10) dzieciom z domów dziecka, zakładów poprawczych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schroniska dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do darmowego biletu;
11) inwalidom wojennym ― na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
12) Honorowym Obywatelom Gdańska ― na podstawie dokumenty poświadczającego posiadanie tytułu;
13) dziennikarzom ― na podstawie legitymacji służbowej (konieczna wcześniejsza rezerwacja mailowa: rzecznik@muzeum1939.pl);
14) opiekunom grup zorganizowanym przy zakupie biletu grupowego (1 opiekun na 10 osób);
15) darczyńcom Muzeum II Wojny Światowej wraz z członkami rodziny;
16) certyfikowanym przez Muzeum II Wojny Światowej przewodnikom ― na podstawie identyfikatora wydanego przez Muzeum II Wojny Światowej.
17) weteranom i weteranom poszkodowanym - na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
18) posiadaczom Gdańskiej Karty Mieszkańca (raz w roku);
19) posiadaczom Gdyńskiej Karty Mieszkańca (raz w roku);
20) posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Seniora – na podstawie legitymacji/karty.


INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

W tym informacje o dostępności biletów danego dnia, faktury za zakupione bilety, kupno biletu w internetowym systemie sprzedaży, zwroty i reklamacje:
 

tel.: +48 58 760 09 60
e-mail: info@muzeum1939.pl