ceny biletów

Zachęcamy do zakupu biletów poprzez internetowy system sprzedaży oraz w kasach Muzeum.

Dzisiaj otwarte  10:00-18:00

KASY MUZEUM OTWARTE SĄ DO GODZ. 17:00

Bilety


Wystawa główna

Bilet normalny - 25 zł
Bilet ulgowy - 18 zł

 

Bilet rodzinny - 60 zł
(2 dorosłych i maksymalnie 2 dzieci do 19 lat )

 

Bilet grupowy normalny - 25 zł
(powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie)

 

Bilet grupowy ulgowy - 18 zł
(powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie)

 

Zwiedzanie indywidualne wystawy głównej zaleca się z audioprzewodnikiem

 

Audioprzewodnik - 10 zł (dostępny w kasie muzeum)

 

Audioprzewodnik jest dostępny w 6 wersjach językowych:

  • polskiej
  • ukraińskiej
  • angielskiej
  • francuskiej
  • niemieckiej
  • rosyjskiej

 

Bilet na wystawę główną upoważnia również do wstępu na wystawę dla dzieci.

 

 

 

WYSTAWA CZASOWA

Bilet wstępu - 5 zł


Bilet łączony (wystawa główna + wystawa czasowa)

Bilet normalny - 27 zł
Bilet ulgowy - 20 zł

Opcja nie obowiązuje w przypadku biletów rodzinnych.


Bilet łączony (wystawa główna + taras widokowy Olivia Star oraz Olivia Garden)

Bilet wstępu - 35 zł

 

Bilet ważny 7 dni od daty zakupu.
UWAGA: Taras widokowy Olivia Star nie jest częścią budynku Muzeum II Wojny Światowej.

 

Kino Muzeum

Bilet normalny - 16 zł
Bilet ulgowy - 13 zł


Bilety ulgowe na wystawę główną przysługują

1) uczniom, studentom do 26 roku życia, doktorantom ― na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej bądź doktoranckiej;
2) nauczycielom szkół, placówek oświaty ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi;
3) wychowawcom zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi;
4) seniorom powyżej 65. roku życia ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
5) emerytom, rencistom, osoby niepełnosprawnym wraz z opiekunami ― na podstawie legitymacji;
6) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, lub tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” ― za okazaniem odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
7) posiadaczom Karty Turysty – za okazaniem Karty Turysty;
8) posiadaczom Karty do kultury – za okazaniem Karty do kultury;
9) posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi;
10)  posiadaczom Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności.


Karta Dużej Rodziny

Osobie dorosłej posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulgowy bilet wstępu na wystawę stałą.
Dzieci i młodzież posiadający Kartę Dużej Rodziny w wieku do lat 18 (włącznie) uprawnione są do otrzymania darmowego biletu.
Zniżki, o których mowa powyżej, nie łączą się z innymi zniżkami/promocjami będącymi w ofercie Muzeum.


Bezpłatne bilety na wystawę główną przysługują:

1) osobie fizycznej odznaczonej Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
2) osobie fizycznej odznaczonej Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
3) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów ― na podstawie legitymacji;
4) kombatantom – na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
5) osoby represjonowane z powodów politycznych, działacze opozycji antykomunistycznej ― na podstawie legitymacji / dokumenty uprawniającego do ulgi;
6) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) ― za okazaniem Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS;
7) posiadaczom Karty Polaka ― za okazaniem Karty Polaka;
8) dzieciom do lat 7 ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
9) kombatantom II wojny światowej ― na podstawie legitymacji kombatanckiej bądź zaświadczenia;
10) dzieciom z domów dziecka, zakładów poprawczych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schroniska dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do darmowego biletu;
11) inwalidom wojennym ― na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
12) Honorowym Obywatelom Gdańska ― na podstawie dokumenty poświadczającego posiadanie tytułu;
13) dziennikarzom ― na podstawie legitymacji służbowej (konieczna wcześniejsza rezerwacja mailowa: rzecznik@muzeum1939.pl);
14) opiekunom grup zorganizowanym przy zakupie biletu grupowego (1 opiekun na 10 osób);
15) darczyńcom Muzeum II Wojny Światowej wraz z członkami rodziny;
16) certyfikowanym przez Muzeum II Wojny Światowej przewodnikom ― na podstawie identyfikatora wydanego przez Muzeum II Wojny Światowej.
17) weteranom i weteranom poszkodowanym - na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
18) posiadaczom Gdańskiej Karty Mieszkańca (raz w roku);
19) posiadaczom Gdyńskiej Karty Mieszkańca (raz w roku);
20) posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Seniora – na podstawie legitymacji/karty.


INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

INTERNETOWY SYSTEM SPRZEDAŻY

Do sprzedaży internetowej jest udostępniona jedynie ograniczona pula biletów na dany przedział czasowy. Pozostała ilość jest możliwa do bezpośredniego zakupu w kasach Muzeum.

Dostępność biletów danego dnia, faktury za zakupione bilety, kupno biletu w internetowym systemie sprzedaży, zwroty i reklamacje:

 

KONTAKT

tel.: +48 58 760 09 60
e-mail: info@muzeum1939.pl