ceny biletów

Zachęcamy do zakupu biletów poprzez internetowy system sprzedaży oraz w kasach Muzeum.

Dzisiaj otwarte  10:00-18:00

GODZINY OTWARCIA KAS W MUZEUM:

WTOREK -  DO GODZ. 15:00

ŚRODA - NIEDZIELA  - DO GODZ 17:00

Bilety

W KAŻDY WTOREK ZAPRASZAMY DO BEZPŁATNEGO ZWIEDZANIA!

WE WTORKI MUZEUM JEST OTWARTE DO GODZINY 16:00.

WEJŚCIÓWKI DO ODEBRANIA W KASACH MUZEUM.

nie prowadzimy wcześniejszej rezerwacji.

 

 


 

Wystawa główna

Bilet na wystawę główną upoważnia również do wstępu na wystawę dla dzieci.

 

Bilet normalny - 29 zł
Bilet ulgowy - 22 zł

 

Bilet rodzinny - 65 zł
(dla maksymalnie 5 osób, w tym 1 lub 2 osoby dorosłe i dzieci do 19. roku życia)

 

Bilet grupowy normalny - 29 zł
(powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie)

 

Bilet grupowy ulgowy - 22 zł
(powyżej 10 osób + 1 opiekun na 10 osób bezpłatnie)

 

Bilet zakupiony na 30 min przed zamknięciem kas
- normalny - 15 zł
- ulgowy - 10 zł
 

 

Zwiedzanie indywidualne wystawy głównej zaleca się z audioprzewodnikiem

 

Audioprzewodnik - 12 zł

 

Audioprzewodnik jest dostępny w 6 wersjach językowych:

- polskiej

- ukraińskiej

- angielskiej

- francuskiej

- hiszpańskiej

- niemieckiej

- rosyjskiej

 

Tourguide - 7 zł (urządzenie do grupowego zwiedzania z przewodnikiem)

 

INTERNETOWA REZERWACJA AUDIOPRZEWODNIKÓW I TOUR GUIDÓW

 

Kino Muzeum

Bilet normalny - 18 zł
Bilet ulgowy - 15 zł


Bilety ulgowe na wystawę główną przysługują

1) uczniom, studentom do 26 roku życia, doktorantom ― na podstawie legitymacji szkolnej, studenckiej bądź doktoranckiej;
2) nauczycielom szkół, placówek oświaty ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi;
3) wychowawcom zakładów poprawczych, domów dziecka, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schronisk dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do ulgi;
4) seniorom powyżej 65. roku życia ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
5) emerytom, rencistom, osoby niepełnosprawnym wraz z opiekunami ― na podstawie legitymacji;
6) osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, lub tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej” ― za okazaniem odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
7) posiadaczom Karty do kultury – za okazaniem Karty do kultury;
8) posiadaczom legitymacji Honorowego Dawcy Krwi – za okazaniem legitymacji Honorowego Dawcy Krwi;
9)  posiadaczom Karty Wolontariusza Korpusu Solidarności.


Karta Dużej Rodziny

Osobie dorosłej posiadającej Kartę Dużej Rodziny przysługuje ulgowy bilet wstępu na wystawę stałą.
Dzieci i młodzież posiadający Kartę Dużej Rodziny w wieku do lat 18 (włącznie) uprawnione są do otrzymania darmowego biletu.
Zniżki, o których mowa powyżej, nie łączą się z innymi zniżkami/promocjami będącymi w ofercie Muzeum.


Bezpłatne bilety na wystawę główną przysługują:

1) osobie fizycznej odznaczonej Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Orderem Odrodzenia Polski ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
2) osobie fizycznej odznaczonej Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” ― na podstawie odznaki/dokumentu uprawniającego do ulgi;
3) pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów ― na podstawie legitymacji;
4) kombatantom – na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
5) osoby represjonowane z powodów politycznych, działacze opozycji antykomunistycznej ― na podstawie legitymacji / dokumenty uprawniającego do ulgi;
6) członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM), Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS) ― za okazaniem Membership Card ICOM, Membership Card ICOMOS;
7) posiadaczom Karty Turysty – za okazaniem Karty Turysty;
8) posiadaczom Karty Polaka ― za okazaniem Karty Polaka;
9) dzieciom do lat 7 ― na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
10) kombatantom II wojny światowej ― na podstawie legitymacji kombatanckiej bądź zaświadczenia;
11) dzieciom z domów dziecka, zakładów poprawczych, ośrodków opiekuńczo-wychowawczych, schroniska dla nieletnich ― na podstawie dokumentu uprawniającego do darmowego biletu;
12) inwalidom wojennym ― na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
13) Honorowym Obywatelom Gdańska ― na podstawie dokumenty poświadczającego posiadanie tytułu;
14) dziennikarzom ― na podstawie legitymacji służbowej (konieczna wcześniejsza rezerwacja mailowa: rzecznik@muzeum1939.pl);
15) opiekunom grup zorganizowanym przy zakupie biletu grupowego (1 opiekun na 10 osób);
16) darczyńcom Muzeum II Wojny Światowej wraz z członkami rodziny;
17) certyfikowanym przez Muzeum II Wojny Światowej przewodnikom ― na podstawie identyfikatora wydanego przez Muzeum II Wojny Światowej.
18) weteranom i weteranom poszkodowanym - na podstawie legitymacji/zaświadczenia;
19) posiadaczom Gdańskiej Karty Mieszkańca (raz w roku);
20) posiadaczom Gdyńskiej Karty Mieszkańca (raz w roku);
21) posiadaczom Ogólnopolskiej Karty Seniora – na podstawie legitymacji/karty.


INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

INTERNETOWY SYSTEM SPRZEDAŻY

Do sprzedaży internetowej jest udostępniona jedynie ograniczona pula biletów na dany przedział czasowy. Pozostała ilość jest możliwa do bezpośredniego zakupu w kasach Muzeum.

Dostępność biletów danego dnia, faktury za zakupione bilety, kupno biletu w internetowym systemie sprzedaży, zwroty i reklamacje:

 

Regulamin zakupu biletów dostępnych w sprzedaży internetowej.

 

KONTAKT

tel.: +48 58 760 09 60
e-mail: info@muzeum1939.pl

 

PUNKT Z AUDIO PRZEWODNIKAMI

tel.: +48 58 760 09 63
e-mail: audio@muzeum1939.pl