Cykl #PoznajZbioryM2WŚ - przedwojenna fotografia przedstawiająca członkinie PWK

Cykl #PoznajZbioryM2WŚ - przedwojenna fotografia przedstawiająca członkinie PWK

W ramach dzisiejszej odsłony cyklu #PoznajZbioryM2WŚ prezentujemy czarno-białą przedwojenną fotografię przedstawiającą członkinie Przysposobienia Wojskowego Kobiet (PWK) ćwiczące pod okiem oficerów. Paramilitarna organizacja Przysposobienia Wojskowego Kobiet powstała w 1923 r. z inicjatywy dawnych działaczek Związku Strzeleckiego oraz Polskiej Organizacji Wojskowej.

 
W II Rzeczypospolitej  kobiety tworzyły własne organizacje i stowarzyszenia, które samodzielnie, przy symbolicznym wsparciu wojska oraz Państwowego Urzędu Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego (PUWFiPW), prowadziły w swoim gronie edukację obronną. Ich działania były  podejmowane z myślą o nabyciu kwalifikacji do służby wojskowej. W obliczu nieuchronnej groźby wybuchu konfliktu we wrześniu 1939 r. kobiety włączyły się w postępującą militaryzację wielu struktur społecznych. Pogotowie Społeczne PWK skupiło ok. 716 tys. kobiet zgrupowanych w 57 stowarzyszeniach.

 

#PoznajZbioryMIIWS
To akcja, w ramach której prezentujemy eksponaty pochodzące z kolekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Niektórych z nich nie można na co dzień znaleźć w przestrzeniach wystawienniczych.