Zespół

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pracuje około 130 osób. Poznaj naszych ekspertów!

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
sekretariat@muzeum1939.pl
Doradca Dyrektora
a.koperkiewicz@muzeum1939.pl
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Pełnomocnik Dyrektora ds. budowy wystawy MWiW1939
+48 58 323-75-39
w.samol@muzeum1939.pl
Dział Finansowy - Główny Księgowy
+48 58 323 75 48
m.przybyszewska@muzeum1939.pl
Biuro Dyrektora - Kierownik Biura Dyrektora
+48 58 323-75-78
sekretariat@muzeum1939.pl, e.przyborowska@muzeum1939.pl
Dział Zbiorów - Kierownik Działu
+48 58 323-75-43
w.lukaszun@muzeum1939.pl
Dział Wystaw - Kierownik Działu
+48 58 323-75-26
m.krzencessa@muzeum1939.pl
Dział Archeologiczny - Kierownik Działu
+48 58 760 31 71
f.kuczma@westerplatte1939.pl
Dział Inwestycyjny - Kierownik Działu
+48 577 300 046
p.zajac@muzeum1939.pl
Dział Konserwacji - Kierownik Działu
+ 48 58 323 75 54
s.bednarz@muzeum1939.pl
Dział Dokumentacji Filmowej - Kierownik Działu
+48 58 323-75-49
w.kowalski@muzeum1939.pl
Dział Wydawniczy - Kierownik Działu
+48 58 766-83-63
a.piedziewicz@muzeum1939.pl
Dział Edukacyjny - Kierownik Działu
+48 58 323-75-41
p.zachulski@muzeum1939.pl
Biblioteka - Kierownik Działu
+48 58 323-75-38
p.sliwinska@muzeum1939.pl
Dział Kontaktów Międzynarodowych - Kierownik Działu
+48 58 323 75 65
k.luczak@muzeum1939.pl
Dział Wydarzeń Kulturalnych - Kierownik Działu
+ 48 58 766 83 60
k.modzelewska@muzeum1939.pl
Dział Marketingu i Sprzedaży - Kierownik Działu
+48 58 323-75-52
b.werchowska@muzeum1939.pl
Dział Komunikacji i Promocji - Kierownik Działu
+ 48 58 766-83-86
p.suszko@muzeum1939.pl
Dział Prawno - Administracyjny - Kierownik Działu
+48 58 766 83 69
e.adrych@muzeum1939.pl
Dział Zabezpieczenia i Eksploatacji - Kierownik Działu
+48 58 760-09-98
j.zambrzycki@muzeum1939.pl
Rzecznik prasowy
+48 606-862-598
rzecznik@muzeum1939.pl
Główny Specjalista ds. Kadr i Płac
+48 58 323-75-24
h.jedrejek@muzeum1939.pl