Zespół

W Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pracuje około 130 osób. Poznaj naszych ekspertów!

p.o. Dyrektora
sekretariat@muzeum1939.pl
Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
sekretariat@muzeum1939.pl
Zastępca Dyrektora ds. Organizacyjnych
sekretariat@muzeum1939.pl
Pełnomocnik Dyrektora ds. Popularyzacji
Biuro Dyrektora - Kierownik Biura Dyrektora
+48 58 323-75-78
sekretariat@muzeum1939.pl, e.przyborowska@muzeum1939.pl
Dział Naukowy - Kierownik Działu
j.szkudlinski@muzeum1939.pl
Dział Zbiorów - Kierownik Działu
+48 58 323-75-43
w.lukaszun@muzeum1939.pl
Dział Wystaw - Kierownik Działu
+48 58 323-75-26
m.krzencessa@muzeum1939.pl
Dział Archeologiczny - Kierownik Działu
+48 58 760 31 71
f.kuczma@westerplatte1939.pl
Dział Inwestycyjny - Kierownik Działu
+48 577 300 046
p.zajac@muzeum1939.pl
Dział Konserwacji - Kierownik Działu
+ 48 58 323 75 54
s.bednarz@muzeum1939.pl
Dział Wydawniczy - Kierownik Działu
+48 58 766-83-63
a.piedziewicz@muzeum1939.pl
Dział Edukacyjny - Kierownik Działu
+48 58 323-75-41
p.zachulski@muzeum1939.pl
Biblioteka - Kierownik Działu
+48 58 323-75-38
p.sliwinska@muzeum1939.pl
Dział Kontaktów Międzynarodowych - Kierownik Działu
+48 58 323 75 65
k.luczak@muzeum1939.pl
Dział Wydarzeń Kulturalnych - Kierownik Działu
+ 48 58 766 83 60
k.modzelewska@muzeum1939.pl
Dział Marketingu i Sprzedaży - p.o. Kierownik Działu
48 58 323 75 77
k.wiacek@muzeum1939.pl
Dział Komunikacji i Promocji - Kierownik Działu
+ 48 58 766-83-86
p.suszko@muzeum1939.pl
Dział Prawno - Administracyjny - Kierownik Działu
+48 58 766 83 69
e.adrych@muzeum1939.pl
Dział Zabezpieczenia i Eksploatacji - Kierownik Działu
+48 58 760-09-98
j.zambrzycki@muzeum1939.pl
Rzecznik prasowy
+48 606-862-598
rzecznik@muzeum1939.pl
Główny Specjalista ds. Kadr i Płac
+48 58 323-75-24
h.jedrejek@muzeum1939.pl