Przejdź do treści

Parking

Parking dla zwiedzających czynny jest codziennie w godzinach 10:00-20:00

Na terenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dostępny jest parking podziemny z wjazdem od ul. Wałowej. Dla zwiedzających przygotowaliśmy 142 miejsca parkingowe ulokowane na dwóch poziomach. W okolicy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca postojowe. Najbliższy parking dla autokarów mieści się przy ul. Długie Ogrody, a pasażerowie mogą opuścić pojazd w specjalnie przygotowanej zatoce postojowej zlokalizowanej tuż przy budynku Muzeum (w ciągu ulicy Stara Stocznia).

Płatność za parking:

 • zwiedzający Muzeum na podstawie biletu wstępu na wystawę główną – parking bezpłatny przez 3 godziny (w cenie biletu) wyłącznie w godzinach otwarcia muzeum dla zwiedzających, każda kolejna godzina kosztuje 5 zł, w dzień wolny od opłat wejściowych do muzeum (wtorek), każda rozpoczęta godzina kosztuje 5 zł,
 • interesanci biblioteki – parking bezpłatny przez 2 godziny, każda następna godzina kosztuje 5 zł,
 • interesanci muzeum – parking płatny 7 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
   

Opłata za zgubiony bilet lub niepobrany bilet – 150 zł
 

Uwaga! Przed wyjazdem z parkingu prosimy o uiszczenie opłaty w automacie parkingowym. 
 

 
REGULAMIN PARKINGU PODZIEMNEGO W MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU                                     

Parking stanowi integralną część Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku i jest parkingiem płatnym,  niestrzeżonym.
Muzeum II Wojny Światowej nie ponosi odpowiedzialności za utratę  lub uszkodzenie znajdujących się  na terenie parkingu pojazdów,  jak również  nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.

 

Parking jest czynny codziennie w godz. 10:00-20:00 z wyjątkiem postoju pojazdów należących do gości hotelowych (parking dostępny całodobowo) i dla gości restauracji (parking czynny do 23.30).

 

Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne, w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz wyposażonych w instalację gazową.

 

Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych, obowiązują przepisy ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. nr 108 poz. 908) z późniejszymi zmianami oraz maksymalna prędkość poruszania się pojazdów 10 km/h.
W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie.

 

Nie wolno parkować pojazdu:

 • na drogach dojazdowych oraz drogach włączania się do ruchu,
 • na miejscach wydzielonych i oznakowanych za wyjątkiem pojazdów do tego upoważnionych,
 • w miejscach, w których zaparkowanie samochodu może powodować zagrożenie dla ruchu pojazdów, osób lub mienia.

 

Na terenie parkingu zabronione jest naprawianie, mycie, odkurzanie samochodu, wymiana płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczanie parkingu.

 

Płatność za parking:

 • zwiedzający muzeum na podstawie biletu, parking bezpłatny przez 3 godziny (w cenie biletu) wyłącznie w godzinach otwarcia muzeum dla zwiedzających, a każda kolejna godzina kosztuje 5 zł, w dzień wolny od opłat wejściowych do muzeum (wtorek), każda rozpoczęta godzina kosztuje 5 zł,
 • goście hotelu – parking bezpłatny,
 • goście restauracji - każda rozpoczęta godzina 5 zł,
 • interesanci biblioteki – parking bezpłatny przez 2 godziny, każda następna godzina kosztuje 5 zł,
 • interesanci muzeum – parking płatny 7 zł za każdą rozpoczętą godzinę,
 • upoważnieni pracownicy muzeum – bezpłatny w godzinach pracy,
 • kooperanci, pracownicy placówek gastronomicznych, sklepu, obsługa hotelu  itp.- parking płatny z wyłączeniem osób upoważnionych i z wyłączeniem dostaw,
 • pozostałe osoby od wtorku do niedzieli – parking płatny 7 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 

Pozostałe opłaty:

 • Opłata za zgubiony bilet lub nie pobrany bilet – 150 zł
 • Opłata za nieprawidłowe korzystanie z parkingu – np. parkowanie na dwóch miejscach, zajęcie miejsca dla osób niepełnosprawnych bez uprawnień - 100 zł
 • Opłata za pozostawienie pojazdu po zamknięciu – 150 zł/ doba
 • Opłata za usunięcie pojazdu z parkingu - 400 zł 

 

Pobieranie biletu:

 • Przed wjazdem na parking  użytkownik pobiera bilet z automatu parkingowego. Rabaty naliczane są w INFORMACJI na -1 przy wejściu głównym.
 • Opłata za parkowanie jest płatna w automacie płatniczym na terenie parkingu podziemnego.
 • Po wniesieniu opłaty za parkowanie pojazd powinien opuścić parking w ciągu 15 minut, w przeciwnym razie zostanie obciążony opłatą za każdą następną rozpoczętą godzinę postoju.

 

Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Muzeum oraz osobom trzecim na terenie parkingu.

Do kontroli uprawnień na parkingu upoważnieni są oddelegowani pracownicy Muzeum .

Muzeum nie odpowiada za kradzież lub zniszczenie pozostawionych na parkingu samochodów.

Regulamin obowiązuje od dnia 21.03.2017 r.