Cykl #PoznajZbioryM2WŚ - portret Józefa Piłsudskiego

Cykl #PoznajZbioryM2WŚ - portret Józefa Piłsudskiego

Dzisiaj w ramach cyklu #PoznajZbioryM2WŚ prezentujemy ręcznie haftowany na tkaninie portret marszałka Józefa Piłsudskiego. Barwną makatkę wykonała Alina Ogińska w dwudziestoleciu międzywojennym. W domu rodzinnym Ogińskich obok wizerunku Piłsudskiego wisiała także ręcznie wykonana podobizna Edwarda Śmigłego-Rydza.


Pielęgnowanie postaw patriotycznych i dbałość o wychowanie w duchu miłości do ojczyzny kolejnych pokoleń były szczególnie istotne w okresie II Rzeczpospolitej. Ważną rolę w tym kontekście odgrywały zinstytucjonalizowane działania, także te mające utrwalić kult Józefa Piłsudskiego w świadomości społecznej. Zadania te realizowano poprzez organizowanie uroczystości państwowych oraz edukację szkolną. Budowaniu jego legendy przysłużyły się sztuka i literatura. Portrety marszałka wisiały nie tylko na ścianach instytucji i urzędów, ale gościły również w domach wielu obywateli Rzeczpospolitej.

 


Zbiory MIIWŚ / Dar Marii Ogińskiej

#PoznajZbioryMIIWS
To akcja, w ramach której prezentujemy eksponaty pochodzące z kolekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Niektórych z nich nie można na co dzień znaleźć w przestrzeniach wystawienniczych.