Przejdź do treści

Wojna i Pamięć. Czasopismo Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Periodyk „Wojna i Pamięć” powstał w 2018 r. i jako rocznik naukowy jest skierowany do wszystkich osób zainteresowanych tematyką dotyczącą największego konfliktu zbrojnego w dziejach ludzkości. Problematyka poruszana w czasopiśmie skupia się wokół zagadnień związanych z II wojną światową, także z perspektywy międzynarodowej, oraz na okresie bezpośrednio przed- i powojennym. „Wojna i Pamięć” to czasopismo muzealne, w związku z tym w periodyku znajdują się opracowania dotyczące eksponatów i kolekcji zabytków pochodzących ze zbiorów MIIWŚ.

WOJNA I PAMIĘĆ. CZASOPISMO MUZEUM II WOJNY ŚWIATOWEJ W GDAŃSKU

Główny celem czasopisma było i jest stworzenie pewnej platformy dla naukowców, która umożliwia im publikację wyników badań dotyczących genezy, przebiegu i konsekwencji II wojny światowej. Powstaniu pisma przyświeca także chęć wykreowania przestrzeni do dyskusji nad pamięcią o tym konflikcie. Strony „Wojny i Pamięci”, jako czasopisma wydawanego przez instytucję muzealną, zostały ponadto oddane muzealnikom, a także innym osobom zainteresowanym tematyką związaną z gromadzeniem i ochroną zabytków, zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych dotyczących historii ostatniego globalnego konfliktu.

 

Łamy naszego periodyku są otwarte zarówno dla tekstów o charakterze rozpraw i artykułów, jak również dla edycji źródeł, relacji świadków, recenzji oraz sprawozdań z konferencji. Przyjmujemy teksy napisane w języku polskim oraz językach kongresowych.

 

Serdecznie zapraszamy do publikowania na stronach „Wojny i Pamięci”. Zainteresowanych autorów prosimy o kontakt mailowy pod adresem: redakcjawip@muzeum1939.pl

 

Redakcja „Wojny i Pamięci” podjęła starania o wpisanie periodyku na listę punktowanych czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.