Cykl #PoznajZbioryMIIWŚ - notatnik Christy

Cykl #PoznajZbioryMIIWŚ - notatnik Christy

Dziś w ramach cyklu #PoznajZbioryMIIWŚ prezentujemy notes ppor. Olgierda Christy ps. Noc, Leszek – dowódcy szwadronu 5. Wileńskiej Brygady Armii Krajowej, w którym prowadził zapiski w czasie działań partyzanckich na Pomorzu w 1946 r. Figurują w nim informacje o agentach Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz adnotacje dotyczące potrzeb aprowizacyjnych i życia codziennego żołnierzy.

 

Ponadto odnajdziemy w nim notatki o miejscach ukrycia broni zdobytej w wyniku akcji skierowanych przeciwko strukturom władzy komunistycznej na terenie Pomorza. Notes zawiera także przepisane pieśni żołnierskie o tematyce patriotycznej czy miłosnej: „Poszedł w bój krwawy hufiec żołnierzy”, „Marsz UBK”, „Po partyzancie dziewczyna płacze...”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „Monte Cassino”, „W sierpniowy skwar…”, „W lasach wileńskich...”.

 

A kiedy będzie wiosna, to ze bzu daj mi kiść

I tylko mnie nie całuj i nie broń za kraj iść,

Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł,

To ciebie z karabinem do końca będę niósł.

 

To wymarsz Uderzenia i mój, i mój, i mój

W ten ranek tak słoneczny piosenka nasza brzmi

Słowiańska ziemia święta poniesie nas na bój

Imperium, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi […].

 

Fragment „Marszu UBK (Wymarszu Uderzenia)”

 

Pierwszą, szczegółową analizę naukową treści notesu przeprowadził prof. Karol Polejowski w trzecim numerze „Wojny i Pamięci”.

Aby kupić czasopismo, odwiedź nasz sklep online: