Młodzieżowa Rada Muzeum

Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przede wszystkim pełni funkcję doradczą, dzięki niej młodzi ludzie mają wpływ na kształt i rozwój naszej instytucji. Projekt utworzenia rady to bezpośrednie wyjście ku młodemu odbiorcy. Radni mają możliwość aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum oraz zgłaszania wniosków i opinii dotyczących bieżącej działalności instytucji.

Radni pierwszej kadencji Młodzieżowej Rady Muzeum

 • Mikołaj Sobański-Jóźwiak - Przewodniczący
 • Maja Hnatów - Zastępca Przewodniczącego
 • Liwia Pabin - Sekretarz
 • Filip Drygalski
 • Michał Kurdziel
 • Maksymilian Lewandowski
 • Julia Mazurek
 • Paweł Raro
 • Jan Siluk
 • Mikołaj Tablewski
 • Jakub Tkaczewski
 • Iwo Ulański
 • Olga Wiśniewska
 • Antoni Wyligała

 

Młodzieżowa Rada Muzeum składa się z 14 radnych – 7 osób wybranych spośród uczniów i wolontariuszy współpracujących z Muzeum oraz 7 osób wyłonionych w drodze konkursu. Kadencja Rady trwa 4 lata i jest liczona od dnia jej pierwszego posiedzenia. Kolejny nabór do Rady Muzeum w drodze konkursu odbędzie się w 2024 r. Co 2 lata przeprowadza się wybory 1/2 składu Rady. W Radzie I kadencji swoją pracę po dwóch latach skończą radni wyłonieni spośród uczniów i wolontariuszy współpracujących z Muzeum (2022 r.) 

 

Statut Młodzieżowej Rady Muzeum

Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku