Młodzieżowa Rada Muzeum

Młodzieżowa Rada Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przede wszystkim pełni funkcję doradczą, dzięki niej młodzi ludzie mają wpływ na kształt i rozwój naszej instytucji. Projekt utworzenia rady to bezpośrednie wyjście ku młodemu odbiorcy. Radni mają możliwość aktywnego uczestniczenia w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum oraz zgłaszania wniosków i opinii dotyczących bieżącej działalności instytucji.

Skład Młodzieżowej Rady Muzeum

 • Mikołaj Sobański-Jóźwiak – Przewodniczący
 • Maja Hnatów – Zastępca Przewodniczącego
 • Antoni Wyligała – Sekretarz
 • Filip Drygalski – Członek MRM
 • Julia Mazurek – Członek MRM
 • Jakub Tkaczewski – Członek MRM
 • Dominika Czajkowska – Członek MRM
 • Michał Kurdziel – Członek MRM
 • Zofia Ostrowska – Członek MRM
 • Joanna Raro – Członek MRM
 • Paweł Raro – Członek MRM
 • Paweł Sadowski – Członek MRM
 • Zuzanna Zimny – Członek MRM
 • Kamil Jabłoński - Członek MRM

 

 

Młodzieżowa Rada Muzeum składa się z 14 radnych – 7 osób wybranych spośród uczniów i wolontariuszy współpracujących z Muzeum oraz 7 osób wyłonionych w drodze konkursu. Kadencja Rady trwa 4 lata i jest liczona od dnia jej pierwszego posiedzenia. Kolejny nabór do Rady Muzeum w drodze konkursu odbędzie się w 2024 r. Co 2 lata przeprowadza się wybory 1/2 składu Rady. W Radzie I kadencji swoją pracę po dwóch latach skończą radni wyłonieni spośród uczniów i wolontariuszy współpracujących z Muzeum (2022 r.) 

 

p.o. Koordynatora  Młodzieżowej Rady Muzeum

Bogumiła Brant 

e-mail:  mrm@muzeum1939.pl

tel. +48 570 260 009

 

Statut Młodzieżowej Rady Muzeum

 

Statut określa zasady działania, cel i zadania Młodzieżowej Rady Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku