Cykl #PoznajZbioryMIIWŚ - Konspiracyjna broszura "Na oczach świata"

Cykl #PoznajZbioryMIIWŚ - Konspiracyjna broszura "Na oczach świata"

W dzisiejszej odsłonie cyklu #PoznajZbioryMIIWŚ prezentujemy konspiracyjną broszurę wydaną przez Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej – Na oczach świata autorstwa Marii Kann działającej w Radzie Pomocy Żydom „Żegota”.


 
W publikacji autorka przybliżyła dzieje getta, historię dotyczącą tworzenia się konspiracji żydowskiej oraz powstania, które wybuchło 19 kwietnia 1943 r. Broszura miała za zadanie nagłośnić wśród polskiego społeczeństwa zbrodnicze działania Niemców oraz tragedię Żydów. Część materiałów w niej zawartych została dostarczona Marii Kann przez pracowników Delegatury Rządu oraz członków Armii Krajowej.


 
„Każdy dzień niesie nowe coraz straszliwsze straty. Broniąc w miarę sił własnych obywateli, Polska może w tej chwili tylko wołać o ratunek. I ta broszura będąca dokumentem – jest także wołaniem do sumienia świata”.
 


Na oczach świata wydrukowano w tajnych drukarniach we wrześniu 1943 r. w nakładzie 2,1 tys. egzemplarzy. Dla potrzeb konspiracji utajniono prawdziwe miejsce i datę wydania, umieszczając na stronie tytułowej informację „Zamość 1932”.

 

 

Zbiory MIIWŚ / dar Władysława Bartoszewskiego

#PoznajZbioryMIIWS
To akcja, w ramach której prezentujemy eksponaty pochodzące z kolekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Niektórych z nich nie można na co dzień znaleźć w przestrzeniach wystawienniczych.