Wystawy czasowe

Zachęcamy do zwiedzania wystaw czasowych, które prezentowane są zarówno w budynku MIIWŚ, jak i w różnych przestrzeniach zewnętrznych.

„Operacja «Diadem»”

Celem wystawy jest prezentacja polskiego doświadczenia podczas omawianej bitwy. Sam tytuł nawiązuje do historycznego kryptonimu, który nadano IV fazie walk o wzgórze. Ekspozycja opowiada o drodze Polaków pod Monte Cassino, ich odwadze, trudach walki, cierpieniu oraz najwyższym poświęceniu żołnierzy 2. Korpusu Polskiego, którzy gotowi byli oddać swe życie w walce o wolność.

 

 

 

 

Zobacz wystawy czasowe, które wcześniej były organizowane przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku:

 

"Zbrodnia Pomorska 1939"

Ekspozycja jest poświęcona zaplanowanej i masowej akcji eksterminacyjnej, przeprowadzonej na obszarze Pomorza Nadwiślańskiego i Kujaw. Ofiary to w dominującej części obywatele narodowości polskiej i żydowskiej, przedstawiciele różnorodnych warstw społecznych: duchowieństwa, inteligencji, robotników i właścicieli ziemskich. Mordom poddano również osoby chore psychicznie. Sprawcami byli funkcjonariusze różnych niemieckich formacji policyjnych, Wehrmachtu oraz – w dużym stopniu – przedstawiciele niemieckiej mniejszości narodowej będący członkami Volksdeutsche Selbstschutz.

Wystawa czasowa „Wartownia nr 5 na Westerplatte”

„Wartownia nr 5 na Westerplatte”

Ekspozycja prezentuje historię wartowni nr 5, będącej elementem systemu obrony polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Na wystawie prezentowane są wybrane przedmioty, pozyskane w trakcie badań archeologicznych prowadzonych na Westerplatte przez Dział Archeologiczny Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Artefakty te współtworzą narrację wystawy, dając jednocześnie możliwość obcowania z autentycznymi przedmiotami odnalezionymi na terenie pola bitwy.

„Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. Historia Sokolstwa Polskiego w Ameryce

Ekspozycja, która została zaprezentowana w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest rozszerzoną wersją wystawy pt. „Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. 135. rocznica powstania Sokolstwa Polskiego w Ameryce, prezentowanej od września 2022 r. do końca marca roku bieżącego w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce. Została ona rozbudowana i uzupełniona o moduły przybliżające historię i prace Sokoła Polskiego w Ameryce: początki i organizację związku, jego militaryzację i czyn zbrojny podczas I wojny światowej, promowanie rozwoju fizycznego, działalność podczas II wojny światowej oraz podtrzymywanie łączności z Polską. Odwiedzający mogli zobaczyć niepokazywane wcześniej mundury oraz artefakty sportowe.

„Ramię krzep – Ojczyźnie służ”. Historia Sokolstwa Polskiego w Ameryce
 „Twarz Odwagi. Witold Pilecki (1901-1948)”

„Twarz Odwagi. Witold Pilecki (1901-1948)”

Biograficzna instalacja prezentuje losy jednego z największych polskich bohaterów – rotmistrza Witolda Pileckiego, człowieka niezwykłego losu. Był wnukiem powstańca styczniowego, harcerzem, artystą, uczestnikiem Bitwy Warszawskiej, ziemianinem, społecznikiem, szczęśliwym mężem i dobrym ojcem, obrońcą Polski w 1939 roku, członkiem ruchu oporu, powstańcem warszawskim, żołnierzem armii Andersa. Po wojnie wrócił do kraju, by tworzyć podziemie niepodległościowe przeciwko sowietom.

"Wola 1944: Wymazywanie. Ludobójstwo i sprawa Reinefartha"

Ekspozycja przybliża niemieckie zbrodnie dokonane na ludności cywilnej w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego oraz nieskuteczne próby pociągnięcia do odpowiedzialności głównodowodzącego siłami niemieckimi, Heinza Reinefartha. Między 5 a 7 sierpnia 1944 r., wykonując rozkaz Adolfa Hitlera i Heinricha Himmlera, Niemcy zamordowali od 15 do 60 tys. osób: mężczyzn, kobiet i dzieci.

Wystawa pt. „Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej”

„Nie zmarnujcie niepodległości. Srebra Funduszu Obrony Narodowej”

28 lutego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy planszowej ,,Zniszczyć Polskę! Straty materialne poniesione podczas okupacji niemieckiej 1939-1945”, przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

,,Zniszczyć Polskę! Straty materialne poniesione podczas okupacji niemieckiej 1939-1945”

28 lutego w siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli miało miejsce uroczyste otwarcie wystawy planszowej ,,Zniszczyć Polskę! Straty materialne poniesione podczas okupacji niemieckiej 1939-1945”, przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

,,Zniszczyć Polskę! Straty materialne poniesione podczas okupacji niemieckiej 1939-1945”

"Wielki głód w Kazachstanie (Aszarszyłyk). Historia nieznana."

Ekspozycja opowiada o Wielkim Głodzie w Sowieckim Kazachstanie. Wielki Głód w Kazachstanie, stał się dla republiki katastrofą demograficzną. W latach 1930–1933 wskutek kolektywizacji, rozkułaczenia, represji i głodu zmarło co najmniej 1 mln 200 tys. osób, co daje ok. ⅓ wszystkich mieszkańców kraju.

"Witkacy – dzieło utracone"

Ekspozycja przestawia 12 prac artysty, pochodzących z kolekcji Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku oraz z Muzeum Narodowego w Krakowie. Obok rysunków oraz portretów wykonanych techniką pasteli na papierze, na ekspozycji prezentowane są między innymi jedne z najwcześniejszych prac Witkacego tj. Kuszenie św. Antoniego I oraz Kompozycja z tancerką. Ponadto na wystawie oglądać można także osobiste pamiątki min.: prywatną korespondencję, w szczególności z Janem Leszczyńskim, filozofem UJ i przyjacielem artysty.

"Witkacy – dzieło utracone"
„Między życiem a śmiercią. Historie pomocy w czasie Zagłady”

„Między życiem a śmiercią. Historie pomocy w czasie Zagłady”

Wystawa prezentuje pochodzące z dwunastu krajów Europy historie osób niosących pomoc Żydom prześladowanym w czasie II wojny światowej oraz relacje ocalonych. Oddając głos zarówno ratującym, jak i uratowanym, wystawa prowadzi zwiedzających przez opowieść o aktach wielkiej odwagi i niezwykłej woli przetrwania.

„Spojrzeć ludziom prosto w oczy…” – wystawa poświęcona Premierowi Janowi Olszewskiemu

Wystawa przybliża postać harcerza Szarych Szeregów, obrońcy w procesach politycznych w PRL oraz polityka, który stanął na czele pierwszego po II wojnie światowej polskiego rządu powołanego przez Sejm pochodzący z wolnych wyborów. Poszczególne plansze przedstawiają biografię Jana Olszewskiego od dzieciństwa w kolejarskiej rodzinie, związanej od pokoleń z tradycją niepodległościową, po słowa wypowiedziane na łożu śmierci: „Ja nie mam w obowiązku poddać się”.

„Spojrzeć ludziom prosto w oczy…” – wystawa poświęcona Premierowi Janowi Olszewskiemu
Nie tylko proces... Norymberga i jeńcy wojenni 1939–1945

Nie tylko proces... Norymberga i jeńcy wojenni 1939–1945

Ekspozycja Das Reichsparteitagsgelände im Krieg. Gefangenschaft, Massenmord und Zwangsarbeit / Nie tylko proces... Norymberga i jeńcy wojenni 1939–1945 jest efektem międzynarodowego projektu, realizowanego przez Centrum Dokumentacji Zjazdów NSDAP w Norymberdze w partnerstwie z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych.

WYSTAWA ARCHEOLOGICZNA „«KIEDY SIĘ WYPEŁNIŁY DNI…» POCHÓWKI POLSKICH OBROŃCÓW WESTERPLATTE”

Wystawa zatytułowana „Kiedy się wypełniły dni… Pochówki polskich obrońców Westerplatte” prezentuje sylwetki 9 polskich żołnierzy poległych podczas bohaterskiej obrony we wrześniu 1939 roku. Szczątki ich odnalezione zostały na Westerplatte podczas V Etapu badań wykopaliskowych prowadzonych przez archeologów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Dla każdego z opisywanych obrońców wybrany został jeden zabytek przewodni znaleziony wraz z jego szczątkami, który zaprezentowany został w gablocie jemu poświęconej.

Wystawa archeologiczna „«Kiedy się wypełniły dni…» Pochówki polskich obrońców Westerplatte”

„Wola, wiara i walka. 80. rocznica wymarszu armii gen. Władysława Andersa ze Związku Sowieckiego”

Dwuczęściowa wystawa pt. „Wola, wiara i walka” ukazuje dramatyczne losy polskich obywateli przebywających na zesłaniu w Związku Sowieckim, w latach 1939–1942.

"Hiroszima-Nagasaki. Bomba atomowa."

Wystawa „Hiroszima, Nagasaki – Bomba atomowa” opisuje wydarzenie oraz skutki zrzucenia bomby jądrowej na japońskie miasta – Hiroszimę i Nagasaki.

Hiroszima-Nagasaki. Bomba atomowa.
„W sporcie siła. Historia Klubu Sportowego Gedania”

„W sporcie siła. Historia Klubu Sportowego Gedania”

Ekspozycja jest związana z setną rocznicą powstania tego zasłużonego dla Gdańska i polskości klubu. Celem wystawy jest przypomnienie dziejów Gedanii i osób tworzących klub w czasach Wolnego Miasta Gdańska, a także ich tragicznych losów podczas II wojny światowej.

Wystawa „Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim”

„Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim” to fascynująca historia gdańskiego klubu żeglarskiego o przedwojennych tradycjach. Ekspozycja przedstawia dzieje PKM od momentu powstania organizacji, poprzez pierwsze lata powojenne oraz funkcjonowanie klubu w okresie Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, aż do dnia dzisiejszego.

Wystawa „Na szerokich wodach. Opowieść o Polskim Klubie Morskim”
"Meksyk i Polska: wspólna droga. Wizyta generała Władysława Sikorskiego w Meksyku w 1942 r."  - wystawa fotograficzna w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

"Meksyk i Polska: wspólna droga. Wizyta generała Władysława Sikorskiego w Meksyku w 1942 r." - wystawa fotograficzna w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

Ekspozycja obejmuje 40 fotografii pochodzących z Narodowego Archiwum Meksyku oraz Narodowego Archiwum Cyfrowego w Polsce ukazuje wizytę generała Sikorskiego w Meksyku w 1942 r. Wydarzenie to było jednym z najistotniejszych momentów w historii relacji między Meksykiem a Polską oraz przyczyniło się do przyjęcia polskich uchodźców i utworzenia Santa Rosa w okolicach León w Guanajuoato. Santa Rosa stało się bezpieczną przystanią dla 1453 polskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci, którzy w latach 1943-1947 znaleźli tam schronienie i szansę na nowe życie.

WYSTAWA „1945-2022. DZIEJE KRZYŻA NA WESTERPLATTE”

W ramach obchodów 40. rocznicy przywrócenia krzyża na Westerplatte Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku przygotowało wystawę panelową pod tytułem ,,1945-2022. Dzieje krzyża na Westerplatte”. Ekspozycja poświęcona jest przedstawieniu losów symbolu religijnego na terenie byłej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Ta historia niczym w soczewce ukazuje realia kształtowania w czasach komunizmu pamięci o polskich bohaterach, a jednocześnie przedstawia walkę ówczesnej władzy z Kościołem katolickim.

WYSTAWA „1945-2022. DZIEJE KRZYŻA NA WESTERPLATTE”
Wystawa Ostaszków skrzynka pocztowa nr 37

Wystawa Ostaszków skrzynka pocztowa nr 37

Pragnąc uczcić pamięć pomordowanych wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowaliśmy wystawę pt. „Ostaszków, skrzynka pocztowa nr 37” poświęconą tragicznym losom polskich obywateli jednego z obozów specjalnych NKWD.

TADEUSZ PIETRZYKOWSKI - WOJOWNIK O DUSZY ARTYSTY

Na ekspozycję składa się 29 prac Tadeusza Pietrzykowskiego wykonanych w różnych technikach i podejmujących wiele tematów. Wystawa w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prezentowana będzie do 31 sierpnia br., a wstęp na nią jest bezpłatny. Swoistą zapowiedź projektu stanowiła prezentacja reprodukcji prac tego sławnego polskiego pięściarza w Olivia Star przy okazji gali Rocky Boxing Night im. Tadeusza „Teddy’ego” Pietrzykowskiego.

TADEUSZ PIETRZYKOWSKI - WOJOWNIK O DUSZY ARTYSTY
THE AIRMEN

THE AIRMEN

Ekspozycja w nowatorski i artystyczny sposób ukazuje projekt fotograficzny „The Airmen” autorstwa artysty fotografika Michała Solarskiego. Na wystawę składają się unikatowe portrety bohaterów Polskich Sił Powietrznych u schyłku ich życia, zdjęcia lotników należące do zbiorów Muzeum II Wojny Światowej oraz teksty przybliżające zwiedzającemu tematykę ekspozycji.

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku

Wystawa „Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku” prezentuje losy mniejszości polskiej, która od początku istnienia WMG służyła Polsce poprzez aktywną działalność na rzecz zachowania własnej tożsamości wobec niemieckiej większości. Na wystawie przedstawiono różnorakie przejawy życia codziennego Polaków w WMG, aż do wybuchu II wojny światowej.

Polacy w Wolnym Mieście Gdańsku
Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy.

Dla Ciebie, Polsko – Śląsk. Wystawa plenerowa z okazji 100. rocznicy powrotu Śląska do Macierzy.

Ideą wystawy jest przedstawienie odbiorcom spoza Górnego Śląska historii tego regionu przez pryzmat związków z innymi polskimi ziemiami. Związki te, mimo wielowiekowej odrębności państwowej Polski i Górnego Śląska, pozostały silne, zwłaszcza w kulturze, języku i religii.