Cykl #PoznajZbioryMIIWŚ - „Biuletyn Informacyjny” Polskiego Państwa Podziemnego

Cykl #PoznajZbioryMIIWŚ - „Biuletyn Informacyjny” Polskiego Państwa Podziemnego

W dzisiejszej odsłonie cyklu #PoznajZbioryMIIWŚ prezentujemy egzemplarz biuletynu Polskiego Państwa Podziemnego. „Biuletyn Informacyjny” był najważniejszym organem prasowym Polskiego Państwa Podziemnego, wydawanym w dużym nakładzie przez Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej.

 

Jego redaktorem naczelnym był Aleksander Kamiński – żołnierz Armii Krajowej i autor „Kamieni na szaniec”. Pismo stało się alternatywą dla okupacyjnej prasy gadzinowej i odgrywało niebagatelną rolę w informowaniu polskiego społeczeństwa o rzeczywistej sytuacji militarnej w Europie. Ponadto przekazywano w nim zarządzenia Komendanta Głównego AK oraz wzmacniano kształtowanie pożądanych postaw obywatelskich i oporu cywilnego, wskazując zachowania społecznie szkodliwe i piętnując kolaborację z niemieckim okupantem. Niniejszy egzemplarz zawiera odezwę do obywateli poświęconą świętu 3 maja.

 

„Święto Trzeciego Maja to symbol nieśmiertelnych, zawsze żywych sił odrodzeńczych Narodu Polskiego, jego wiekowych dążności do dźwigania się w najcięższych warunkach ku wolności, ku mocy, ku zwycięstwu. Niechaj będzie to drogowskazem naszym także wśród ciężkich warunków dnia dzisiejszego […]. Niech żyje wolna, potężna Polska!”

 

„Biuletyn Informacyjny”, R. IV, nr 17(121) z 30 kwietnia 1942 r. W kwietniu 1942 r. nakład czasopisma wynosił 19 tys. egzemplarzy.