#PoznajZbioryM2WŚ - czarno-biała fotografia z 1939 roku

Cykl #PoznajZbioryM2WŚ - czarno-biała fotografia z 1939 roku

Dziś w ramach cyklu #PoznajZbioryM2WŚ prezentujemy czarno-białą fotografię z 1939 r., przedstawiającą Tadeusza Załuskę i jego narzeczoną Kazimierę. 

 

Tadeusz Załuska, urodzony w 1913 r., w chwili wybuchu wojny był studentem IV roku prawa w Lublinie. Początek konfliktu zastał go w Szarkowszczyźnie (woj. wileńskie), dokąd udał się latem razem z matką w odwiedziny do swojej siostry. W czerwcu 1940 r. Załuska wraz z matką, siostrą i małą siostrzenicą Elwirą został zesłany na Syberię. Zmarł w styczniu 1944 r., w Barnaule, na skutek wycieńczenia organizmu pracą i głodem.

 

W liście do ojca, datowanym na 11 marca 1941 r., pisał:


Życie nasze płynie mniej więcej jednostajnie, rozumie się z różnymi przykrościami, jednak nie ma wydarzeń nadających się do ich opisywania. Najsroższe miesiące zimy mamy już poza sobą, toteż raźniejszym wzrokiem patrzymy w swoją przyszłość, oczekując ciepłej i radosnej wiosny.