Cykl #PoznajZbioryM2WŚ - świadectwo szkolne

Cykl #PoznajZbioryM2WŚ - świadectwo szkolne z 1941 roku

W ramach dzisiejszej odsłony cyklu #PoznajZbioryM2WŚ prezentujemy świadectwo szkolne Wandy Król ze szkoły powszechnej w Wierzchowinach na Lubelszczyźnie. Rodzina Królów prowadziła gospodarstwo we wsi Chłaniów. W czasie II wojny światowej ojciec, siostra oraz brat Wandy zostali wywiezieni na roboty przymusowe do Niemiec. Jej matka, Katarzyna Król, została zamordowana w czasie pacyfikacji wsi, 23 lipca 1944 r.


Świadectwo wystawione 30 czerwca 1941 r. stanowi, że Wanda Król otrzymała promocję do klasy siódmej. Uczennica miała bardzo dobre stopnie, jednak uwagę zwraca jej wysoka absencja. Nieobecności w szkole były spowodowane koniecznością podjęcia pracy i zdobywania środków na utrzymanie. Nastolatka pracowała w sąsiednich wsiach przy przędzeniu w zamian za żywność lub część wytworzonej przędzy. 


W czasie okupacji władze niemieckie zamknęły szkoły średnie i wyższe, zezwalając wyłącznie na funkcjonowanie szkolnictwa podstawowego. Program nauki był ograniczony i dostosowany do oczekiwań Niemców wobec ludności polskiej zamieszkującej Generalne Gubernatorstwo. Zbiory MIIWŚ / dar Magdaleny Szuflity

#PoznajZbioryMIIWS
To akcja, w ramach której prezentujemy eksponaty pochodzące z kolekcji Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Niektórych z nich nie można na co dzień znaleźć w przestrzeniach wystawienniczych.