Raporty Roczne

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to instytucja, której działaniom przyświeca hasło "Kultura wielu wymiarów". Na jednej z największych powierzchni wystawienniczych w Europie za pomocą nie tylko artefaktów, ale również nowoczesnych technologii przedstawiano historię ludności cywilnej żyjącej w trakcie II wojny światowej, a także ukazano wyjątkowość polskiego doświadczenia na tle innych narodów. Poniżej dostępne do pobrania są raporty roczne z działalności Muzeum w poszczególnych latach.