Cykl #PoznajZbioryMIIWŚ - Ulotka propagandowa BIP KG AK

Cykl #PoznajZbioryMIIWŚ - Ulotka propagandowa BIP KG AK

Dzisiaj w ramach cyklu #PoznajZbioryMIIWŚ prezentujemy ulotkę propagandową (BIP KG AK) potępiającą różne formy kolaboracji z Niemcami oraz zachowania sprzeczne z okupacyjnym Kodeksem Moralności Obywatelskiej.

 

Ulotka zosała wydana przez Komisję Propagandy Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Zawiera siedem ilustracji o charakterze satyrycznym, wykonanych przez autora podpisującego się „K. Cis”. w 1941 r.

 

Kodeks Moralności Obywatelskiej, będący zbiorem 25 zasad określających normy postępowania w kontaktach z okupantem, stworzył Departament Sprawiedliwości Delegatury Rządu na Kraj. Celem przygotowania dokumentu było utrwalenie w społeczeństwie postaw antyniemieckich oraz podkreślenie zakazu wszelkich przejawów współpracy z Niemcami. Za złamanie każdej z zasad kodeksu groziła określona kara.