MUZEUM SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNE

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zarządzane jest w poczuciu głębokiej odpowiedzialności za wewnętrzny ład, publiczne środki i otoczenie, w jakim funkcjonuje.

Nowoczesna instytucja prowadzi działania, uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, jak również relacje z interesariuszami. Doświadczenie konfliktu zbrojnego dewastującego cały świat, jakim była II wojna światowa, powinno budować większą dojrzałość w kreowaniu przyszłości – dlatego kadra zarządzająca Muzeum II Wojny Światowej tworzy strategię, uwzględniając odpowiedzialność społeczną.
 

INSTYTUCJA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku jest instytucją dbającą o dziedzictwo historyczne i kulturowe. Jest świadomą oraz odpowiedzialną społecznie placówką dbającą o wspólne dobro, także o środowisko naturalne, o które powinniśmy się wspólnie troszczyć.

INSTYTUCJA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU
PRACODAWCA PRZYCHYLNY PRACOWNIKOWI

PRACODAWCA PRZYCHYLNY PRACOWNIKOWI

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku to pracodawca odpowiedzialny za swoich pracowników. Właściwe funkcjonowanie naszej instytucji nie byłoby możliwe bez zaangażowanego i profesjonalnego zespołu. Muzeum jest instytucją otwartą na potrzeby i rozwój pracowników.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

Muzeum bardzo chętnie współpracuje z przeróżnymi podmiotami, organizując i uczestnicząc w wydarzeniach o charakterze edukacyjnym czy charytatywnym. Wśród programów, które Muzeum wspierało, były projekty dla dzieci i młodzieży budujące ich świadomość społeczną i historyczną, organizowane przez m.in. szkoły i placówki opiekuńczo-wychowawcze, a także organizacje pozarządowe.

WSPÓŁPRACA Z INNYMI INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI

WSPARCIE PODCZAS PANDEMII

Już od początku pandemii Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku prowadzi akcję #M2WSbezpiecznie, w ramach której realizuje szereg działań skierowanych między innymi do lokalnej społeczności czy gości odwiedzających instytucję. Inicjatywy są wyrazem wsparcia i troski w walce z pandemią COVID-19.