Przejdź do treści
 • źródło: Gazeta Gdańska z dn. 23 kwietnia 1939
  24 kwietnia 1939
  W Gazecie Gdańskiej pojawił się artykuł z nadzieją opisujący zbliżający się sezon turystyczny w Gdańsku i Sopocie. Autor podkreśla, iż duże grono turystów przyjeżdżających nad morze to Polacy. Nawiązuje również do propagandowego artykułu, który ukazał się w niemieckiej prasie, gdzie wśród turystów odwiedzających nadmorskie obszary wymienione są wszystkie nacje poza Polakami. { czytaj ... }
 • źródło Kurier Poznański
  23 KWIETNIA 1939
  Ministerstwo Oświaty przedstawiło obszerną statystykę szkół i kursów zawodowych za rok szkolny 1937/38. Jest to odpowiedź na zaniepokojenie społeczeństwa i skargi zakładów przemysłowych (prywatnych i wojskowych), którym doskwiera brak wykwalifikowanych pracowników. { czytaj ... }
 • źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 22 kwietnia 1939
  22 kwietnia 1939
  Jak donosi Ilustrowany Kurier Codzienny, nie zaszły ostatnio żadne nowe fakty dotyczące stosunków polsko – niemieckich oraz nie toczą się żadne w tym kierunku rozmowy, a nawet delegacja polska nie pojawiła się wśród zaproszonych na pięćdziesiąte urodziny Hitlera. { czytaj ... }
 • źródło: Gazeta Gdańska z dn. 21 kwietnia 1939
  21 kwietnia 1939
  Artykuł z Gazety Gdańskiej opisuje jak urodziny Hitlera obchodzono w Gdańsku (ulice zdobiono swastykami girlandami i portretami Fuehrera). Prasa niemiecka w ten dzień publikowała artykuły z reprodukcją dokumentu, w którym przyznano Adolfowi Hitlerowi honorowe obywatelstwo Gdańska. { czytaj ... }
 • źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 20 kwietnia 1939
  20 kwietnia 1939
  Do Warszawy przybywa, na zaproszenie Marszałka Śmigłego-Rydza gen. Johan Laidoner, naczelny wódz armii estońskiej, który wraz z Marszałkiem oraz ministrem spraw wojskowych przechodzi przed kampanią honorową na Warszawskim dworcu. { czytaj ... }
 • źródło: Gazeta Gdańska z dn. 19 kwietnia 1939
  19 kwietnia 1939
  Gazeta zapowiada, że po 28 kwietnia nastąpi starcie zbrojne. Informuje, że „Stany Zjednoczone pomimo wysłania oferty pokojowej, na wszelki wypadek wysyłają jeszcze… flotę z Atlantyku na Pacyfik, ażeby zluzować wojenne okręty angielsko-francuskie, jeśli chodzi o straż interesów na Pacyfiku.” { czytaj ... }
 • źródło: Gazeta Gdańska z dn. 18 kwietnia 1939
  18 kwietnia 1939
  Jak donosi niemieckie biuro informacyjne: „Amerykański prezydent Roosevelt skierował do kanclerza Hitlera w telegramie prośbę, by kanclerz zajął stanowisko co do pewnych zagadnień. Kanclerz uważa tę sprawę za tak ważną, że postanowił ogłosić odpowiedź amerykańskiemu prezydentowi w imieniu narodu niemieckiego przed parlamentem Rzeszy”. Hitler ma udzielić odpowiedzi 28 kwietnia. { czytaj ... }
 • źródło: Gazeta Gdańska z dn. 17 kwietnia 1939
  17 kwietnia 1939
  Z wizytą do Polski przyjeżdża wódz naczelny armii estońskiej, gen. Johan Laidoner. Generał bardzo ceni sobie dobre stosunki z Polską. W wywiadzie udzielonym dla Polskiej Agencji Telegraficznej powiedział: "Zdaje się, że mocarstwa Europy Zachodniej nigdy jeszcze tak wysoko nie oceniały roli Polski jako gwarantki pokoju w Europie. I tak jest rzeczywiście. Polska umiała w swej polityce zagranicznej nawiązać poprawne i zrównoważone stosunki ze swoimi wielkimi sąsiadami zwiększając przy tym swą { czytaj ... }
 • źródło Kurier Poznański
  16 KWIETNIA 1939
  Prezydent Stanów Zjednoczonych F. D. Roosevelt wystosowuje apel do wodzów państw osi o pokojowe rozwiązywanie konfliktów. Zaznacza że, ogromne rzesze ludzi żyją w obawie przed wojną i powinnością przywódców jest uchronić swoje narody od klęski { czytaj ... }
 • źródło Ilustrowany Kuryer Codzienny
  15 KWIETNIA 1939
  Ilustrowany Kuryer Codzienny podaje: “Mamy ze wszystkimi sąsiadami pakty o nieagresji i chcemy je utrzymać - a chcielibyśmy mieć takie pakty ze wszystkim narodami Europy, ponieważ nieagresywność wypływa z naszej chrześcijańskiej natury.” { czytaj ... }
 • źródło Kurier Poznański
  14 KWIETNIA 1939
  W wieczornym wydaniu "Kuriera Poznańskiego" podawano za “Kurierem Warszawskim” wydawanym w Londynie wypowiedź Churchilla. Stwierdza w niej, że umowa z Polską zapoczątkowała politykę tworzenia bloku mocarstw pokojowych dla odparcia dalszej agresji. { czytaj ... }
 • źródło Ilustrowany Kuryer Codzienny
  13 KWIETNIA 1939
  Prasa w przeważającej mierze przygląda się relacjom między państwami i wyraża głęboki niepokój odważnymi posunięciami na scenie politycznej. Wyrażając swoje obawy przypomina niedawną wojnę światową. { czytaj ... }
 • źródło Ilustrowany Kuryer Codzienny
  12 KWIETNIA 1939
  W Ilustrowanym Kuryerze Codziennym pojawiła się informacja o zaciągu ochotniczym do zasadniczej służby wojskowej. Podania mogą składać do dnia 1 maja 1939 r. mężczyźni urodzeni w latach 1919-1921. { czytaj ... }
 • Kryptonim Fall Weiss, źródło: Wikipedia
  11 kwietnia 1939
  Adolf Hitler wydał dyrektywę opracowania planu wojny z Polską, który otrzymał kryptonim Fall Weiss. Było to pokłosie polsko-brytyjskiej umowy z 6.04.1939 r. przewidującej wzajemne gwarancje pomocy wojskowej w przypadku napaści. Podstawowym założeniem Fall Weiss był szybki marsz na Warszawę, a także „Zlikwidowanie nieznośnej sytuacji Niemiec na granicy wschodniej poprzez rozstrzygnięcie zbrojne. W razie rozpoczęcia działań wojennych przez Anglię i Francję należy na nie zrzucić całą { czytaj ... }
 • 10 kwietnia 1939
  10 kwietnia 1939
  10.04.1939 r. świętowano lany poniedziałek. Był to jeden z ostatnich beztroskich dni przed okupacją. Kolejny lany poniedziałek „obchodzono” pięć miesięcy później - 25.09.1939 r. Takim mianem warszawiacy określili bombardowanie stolicy, gdy w ciągu 11 godzin 400 samolotów bombardowało miasto. { czytaj ... }
 • 9 kwietnia 1939
  9 kwietnia 1939
  Wszystkie tytuły składają swoim czytelnikom najszczersze życzenia wielkanocne oraz przybliżają anegdoty i tradycje związane z celebrowaniem tychże świąt. { czytaj ... }
 • Wzajemna gwarancja Anglii i Polski
  8 kwiecień
  Londyn. Premier Chamberlain złożył w parlamencie deklarację o wzajemnej pomocy Polski i Anglii na wypadek zagrożenia każdego z obu państw. Trwały układ polsko - angielski zawarty będzie później. Będzie w nim utrzymana zasada pełnej równości praw i obowiązków Anglii i Polski. Cała Anglia znajduje sę pod wrażeniem Polski. Prasa angielska przepełniona jest artykułami o Polsce, opisami kraju i fotografiami z Polski. Anglia ze zdziwienia otwiera oczy. O Polsce bowiem w Anglii mało kto wiedział. { czytaj ... }
 • Obustronne porozumienie z Wielką Brytanią
  7 kwietnia
  Londyn. Wynikiem rozmów prowadzonych w Londynie przez min.Becka z rządem brytyjskim będzie porozumienie, którego treść stanowi stworzenie trwałego bilateralnego stosunku miedzy Polską a W.Brytanią. Porozumienie to obejmować będzie współpracę we wszystkich dziedzinach. Stanowić ono będzie nowy stały czynnik we współpracy międzynarodowej w Europie. Tekst deklaracji jaką złoży jutro w Izbie Gmin premier Chamberlain a która stanowić będzie uzgodniony tekst polsko-angielski, zostanie { czytaj ... }
 • źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 6 kwietnia 1939
  6 kwietnia 1939
  Artykuł z Ilustrowanego Kuryera Codziennego opisuje obecną koniunkturę oraz plany państw europejskich względem ich dostępności do wód morskich, uwzględniając przy tym sytuację zagrożenia wojną. { czytaj ... }
 • źródło: ABC nowiny codzienne z dn. 5 kwietnia 1939
  5 kwietnia 1939
  Głównym tematem w prasie codziennej jest wizyta ministra Becka w Londynie i omówienie współpracy pomiędzy Polską a Wielką Brytanią oraz wsparcia w razie zagrożenia wojną. { czytaj ... }
 • źródło: Kurier Bydgoski z dn. 4 kwietnia 1939; www.gedania1922.pl
  4 kwietnia 1939
  W części sportowej Kuriera Bydgoskiego ukazała się notka dotycząca meczu piłki nożnej rozegranego pomiędzy drużynami Pomorze oraz Gedania. Wraz z rozpoczęciem wojny klub Gedania musiał zawiesić swoją działalność. Prezes oraz wiceprezesi klubu zostali rozstrzelani przez okupantów, natomiast znaczną część zawodników przewieziono do obozów koncentracyjnych. Gedania wróciła do rozgrywek ligowych po zakończeniu wojny w 1945 roku. { czytaj ... }
 • źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 3 kwietnia 1939
  3 kwietnia 1939
  Korespondent Ilustrowanego Kuryera Codziennego pisze o poruszeniu na arenie zagranicznej, które wywołane zostało za sprawą przemówienia premiera Chamberlaina, a dotyczyło sytuacji Polski. "Każdy kto pod jakimkolwiek pozorem sprowokowałby teraz rząd polski do użycia siły zbrojnej w obronie niepodległości i całości Rzeczypospolitej znalazłby się automatycznie w stanie wojennym z największymi potęgami militarnymi świata." { czytaj ... }
 • źródło: Kurier Poznański z dn. 2 kwietnia1939; commons.wikimedia.org
  2 kwietnia 1939
  Podczas zebrania ogólnopolskiego komitetu pożyczki obrony przeciwlotniczej ustalono, że Rząd Rzeczypospolitej użyczy pieniędzy na rozbudowę polskich sił powietrznych oraz wzmocnienie artylerii przeciwlotniczej. { czytaj ... }
 • Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 1 kwietnia 1939
  Niemcy dokonują podbojów
  Reportem Ilustrowanego Kuryera Codziennego opisuje działania prowadzone przez Trzecią Rzeszę. W artykule autor pisze, iż: „Niemcy dokonują podbojów, samą groźbą użycia tej siły i użycia jej w sposób najokrutniejszy i najbezwzględniejszy bez respektowania jakichkolwiek nakazów prawa czy ludzkości.” { czytaj ... }
 • źródło: Gazeta Gdańska z dn. 31 marca 1939; fot. commons.wikimedia.org
  31 marca 1939
  W Gazecie Gdańskiej pojawiła się informacja opisująca poczucie wspólnoty różnych grup społecznych. Polacy zapewniają o swojej gotowości do podjęcia walki w obronie ojczyzny. { czytaj ... }