Przejdź do treści
 • źródło: Gazeta Lwowska z dn. 22 sierpnia 1939
  22 sierpnia 1939
  Zostało zapowiedziane posiedzenie tzw. Wielkiej Czwórki brytyjskiej w osobach premiera Chamberlaina, kanclerza skarbu Johna Simona, ministra spraw wewnętrznych Samuela Hoare i ministra wojny Hore'a Belisha. Rozmowy będą dotyczyć obecnej sytuacji na świecie z naciskiem na sytuację Niemiec i Rosji. { czytaj ... }
 • źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 21 sierpnia 1939
  21 sierpnia 1939
  Ożywione stosunki między ZSRR, a III Rzeszą powodują duże napięcie na arenie międzynarodowej. Fakt, że odbyły się w poufności, a spekulacje dotyczą paktu o nieagresji, tylko utwierdza w przekonaniu, że wojna zbliża się wielkimi krokami. { czytaj ... }
 • źródło: Kurjer Warszawski z dn. 20 sierpnia 1939; zbiory MIIWŚ
  20 sierpnia 1939
  Ilustrowany dodatek do Kurjera Warszawskiego przedstawia wizerunek polskiej kobiety w służbie wojskowej. { czytaj ... }
 • źródło: Gazeta Lwowska z dn. 19 sierpnia 1939
  19 sierpnia 1939
  Korespondent dyplomatyczny brytyjskiej gazety "Daily Express" zapowiedział podpisanie trwałego przymierza polsko-angielskiego przez Lorda Halifaxa i ambasadora Raczyńskiego w przeciągu 2 tygodni. Ma on zastąpić wymienne gwarancje i zapewnić wsparcie w przypadku zagrożenia dla każdego z tych państw. { czytaj ... }
 • źródło: Kurier Bydgoski z dn. 18 sierpnia 1939
  18 sierpnia 1939
  O godzinie 4 wybitny polski działacz niepodległościowy Wojciech Korfanty zmarł w Warszawie. Wszystko zaczęło się od operacji wątroby, po której Korfantemu zaczęło się pogarszać. Próba transfuzji krwi przywróciła nadzieję na jego wyzdrowienie, jednak tylko przejściowo. Do szpitala przybyli najważniejsi działacze państwowi. W kontakcie telefonicznym z lekarzami przez cały czas był Jan Ignacy Paderewski. { czytaj ... }
 • źródło: Gazeta Lwowska z dn. 17 sierpnia 1939
  17 sierpnia 1939
  Na terenie Niemiec dochodzi do niepokojących wydarzeń. Zauważono wzmożony ruch oddziałów niemieckich do granicy z Polską, przy zachowaniu tajności co do nazw i numerów formacji. Budowane są specjalne drogi w kierunku polskich miast, a nowo powstałe kutry rybackie zostają przebudowane w stawiacze min. Wydatki wojenne III Rzeszy sięgają w tym momencie ok. 25 mld marek. { czytaj ... }
 • źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 16 sierpnia 1939
  16 sierpnia 1939
  Minister spraw zagranicznych III Rzeszy Ribbentrop pokazał swoją nieznajomość przepisów prawnych w korespondencji na tle międzypaństwowym. Władze niemieckie w korespondencji używały niemieckich tłumaczeń polskich miast, co jest niezgodne z zasadami obrotu międzynarodowego. W związku z tym, gdy polskie władze otrzymywały taką dokumentację, odsyłały ją niezwłocznie do nadawcy z odręcznym pouczeniem o przepisach. { czytaj ... }
 • źródło: Kurier Poznański z dn. 15 sierpnia 1939
  15 sierpnia 1939
  Węgry po raz kolejny dają przykład silnej przyjaźni do narodu polskiego. Poparciem tych słów jest artykuł z wypowiedzią gen. w spoczynku Aleksandra Szabo: "My rdzenni Węgrzy nie możemy sobie nawet wyobrazić możliwości byśmy mieli kiedykolwiek walczyć z naszymi przyjaciółmi Polakami." { czytaj ... }
 • źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 14 sierpnia 1939
  14 sierpnia 1939
  Do prezydenta Senatu Gdańskiego Forstera został wystosowany list od jednego z mieszkańców Gdańska. Zarzuca on przywódcy miasta liczne kłamstwa jak zwiększenie ilości obywateli chcących przyłączyć Gdańsk do Rzeszy, czy zbrodnie wobec mieszkańców oraz aresztowania i posądzanie o czyny, których się nie dopuścili. { czytaj ... }
 • źródło: Gazeta Lwowska z dn. 13 sierpnia 1939
  13 sierpnia 1939
  Młodzież w Niemczech zostaje przygotowana do walki. Świadczy o tym przybycie oficerów Reichswery jako instruktorów oraz zadania jakie wykonują, czyli nauka strzelania oraz maskowania. { czytaj ... }
 • Gazeta Lwowska/IKC; 12.08.1939
  12 SIERPNIA 1939
  W pobliżu granicy polsko-niemieckiej nasilają się spięcia. Na Śląsku doszło do brutalnego pobicia polskiego strażnika granicznego; gimnazjum w Kwidzynie otrzymało zakaz organizacji wycieczek oraz opuszczania miasta; na Śląsku Niemcy wykupują srebro i próbują siać strach wśród Polaków. Na koniec powołanie do prac przymusowych w Śląsku Opolskim czterech Polaków: 2 sekretarzy Związku Polaków oraz 2 pracowników Banku Ludowego w Opolu. { czytaj ... }
 • źródło Kurier Poznański; 11.08.1939
  11 SIERPNIA 1939
  Źródła szwajcarskie informują o listach wysyłanych przez Ribbentropa do ministra Bonetta. Ich treść wyraża jasno, że nie podoba mu się mieszanie Anglii i Francji w sprawę Gdańska, gdyż Europa Wschodnia to strefa zainteresowań III Rzeszy! Można z tego zrozumieć, że tereny na wschód od Niemiec, minister spr, zagranicznych Rzeszy traktuje już jako "Lebensraum"! Dodatkowo po rozmowie Hitlera z Forsterem wynika, że ten drugi miałby zastąpić obecnego Prezydenta senatu Gdańska Greisera. { czytaj ... }
 • Gazeta Lwowska; 10.08.1939
  10 SIERPNIA 1939
  Podczas konferencji w Berlinie, w którym brali udział przedstawiciele sztabu generalnego uchwalono wiele zarządzeń wojskowych w tym spis aut prywatnych, ukończenie żniw w Prusach Wschodnich do 15 VIII. Najbardziej niepokojący jest też fakt powołania pod broń kolejnych 500 000 rezerwistów co zwiększa wielkość armii niemieckiej do 2,5 miliona żołnierzy. { czytaj ... }
 • Gazeta Lwowska; 9.08.1939
  9 SIERPNIA 1939
  Polski inspektor celny Jan Lipiński został skazany na 1,5 roku więzienia za szpiegostwo, obrazę władz i naruszenie spokoju publicznego. Szokujące jest również to, że na rozprawę nie dopuszczono żadnych mediów czy przedstawiciela Polskiego Inspektoratu Ceł, a kupiec gdański, który zeznawał na korzyść Polaka został aresztowany na sali sądowej. { czytaj ... }
 • źródło Kurier Poznański; 8.08.1939
  8 SIERPNIA 1939
  Podczas obchodów 25-lecia powstania Legionów, swoją przemowę na Błoniach wygłosił marsz. Edward Rydz-Śmigły. Wskazał w niej, że "nie żywimy w stosunku do nikogo zaczepnych zamiarów" oraz "nie ulega żadnej wątpliwości, że przeciwstawimy się (...) każdej próbie naruszenia interesów, praw i godności naszego państwa." { czytaj ... }
 • źródło Ilustrowany Kuryer Codzienny; 7.08.1939
  7 SIERPNIA 1939
  W pobliżu granicy polskiej na Śląsku zauważono duże zgrupowania sił niemieckich. Nie było wiadome jaki był zamiar tych działań; czy miały wzbudzić niepokój czy były częścią zaplanowanej ofensywy? { czytaj ... }
 • Kurier Bydgoski 6.08.1939 r.
  6 SIERPNIA 1939
  W Bydgoszczy odbył się proces dwóch Niemców z zarzutem obrazy narodu polskiego. Jeden z nich wykrzykiwał słowa, że kiedy wejdą tu Niemcy to wszystkich tu rozstrzelają. Jak się miało okazać, te słowa zapowiedziały masakrę w Bydgoszczy w dniach 3-4 września. { czytaj ... }
 • Gazeta Lwowska; 5.08.1939
  5 SIERPNIA 1939
  Ćwiczenia artyleryjskie polskiej marynarki wojennej spowodowały w Sopocie niespodziewaną reakcję. Słysząc strzały artylerii, kuracjusze w panice wykupywali możliwe bilety do Niemiec z obawy przed polskim atakiem. { czytaj ... }
 • źródło: Kurier Poznański z dn. 4 sierpnia 1939
  4 sierpnia 1939
  Niemieckie podejście do sprawy Gdańska oraz dostępu Polski do Bałtyku spowodowało wśród Polaków zawiązanie akcji w celu wzmocnienia obronności morskiej. Celem jest zbiórka pieniędzy pod hasłem "Polska od Bałtyku odepchnąć się nie da" na ścigacz torpedowy "Poznań". { czytaj ... }
 • źródło: Kurier Bydgoski z dn. 3 sierpnia 1939
  3 sierpnia 1939
  Polski inspektor celny Siekierski został zaatakowany podczas powrotu do domu samochodem. Tego dnia pod auto została wrzucona petarda o dużej sile i tylko reakcja szofera uratowała Inspektora od poważniejszych ran lub śmierci. Gdańska policja szybko zamknęła sprawę z "powodu braku dowodów". { czytaj ... }
 • źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 2 sierpnia 1939
  2 sierpnia 1939
  Niemiecko-sowieckie próby nawiązania praktycznej współpracy gospodarczej stanęły. Powodem tego jest atak na politykę sowiecką ze strony niemieckiej. Niemieckie koła gospodarcze nie kryją też, że nawet przy pozytywnym rozwiązaniu sytuacji, wymiana między krajami nie wzrośnie. { czytaj ... }
 • źródło: Kurier Poznański z dn. 1 sierpnia 1939
  1 sierpnia 1939
  Po szykanie gazety polskiej w Gdańsku w maju, doszło do kolejnego zgrzytu tym razem na Śląsku. Powodem było niedostarczenie papieru do drukarni gazety "Nowiny", przy czym wciąż ta gazeta była konfiskowana. { czytaj ... }
 • źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 30 lipca 1939
  31 lipca 1939
  Do Gdyni z wizytacją przybył minister spraw zagranicznych Józef Beck wraz z ministrem przemysłu i handlu. Odwiedzili oni stocznię gdyńską oraz nowo wybudowany transatlantyk "Chrobry". { czytaj ... }
 • źródło: Gazeta Lwowska z dn. 30 lipca 1939
  30 lipca 1939
  Na wizytację w Warszawie z Marszałkiem Edwardem Rydzem-Śmigłym przybyła delegacja Polonii amerykańskiej. W imieniu wszystkich Polaków w USA, złożyli wyrazy hołdu i czci oraz podziw dla osiągnięć w kraju. { czytaj ... }
 • źródło: Ilustrowany Kuryer Codzienny z dn. 29 lipca 1939
  29 lipca 1939
  Wypowiedź Anthonego Edena, byłego ministra spraw zagraniczych Wlk. Brytanii utwierdza II RP, że prawa do morza i terenów bezwzględnie polskich jest przez ten kraj gwarantowane, a żaden szantaż ze strony Niemiec nie będzie rozpatrywany. { czytaj ... }