Przejdź do treści
 • źródło: Biblioteka Narodowa
  22 PAŹDZIERNIKA 1939
  Na terenach wschodniej Polski zagarniętych przez Związek Sowiecki zorganizowano sfałszowane wybory do zgromadzeń ludowych Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy. Głosowanie odbywało się pod kontrolą NKWD w atmosferze terroru oraz masowych aresztowań. { czytaj ... }
 • Egzekucja przeprowadzona przez Einsatzkommando 21 października w Lesznie. [źródło: Wikimedia Commons]
  21 PAŹDZIERNIKA 1939
  Niemcy przeprowadzili publiczne egzekucje w Lesznie, Osiecznej, Włoszakowicach, Gostyniu, Poniecu i Krobi. Rozstrzelano 78 Polaków. Łącznie eksterminacje przeprowadzone między 20 a 23 października na terenie Wielkopolski w ramach Operacji Tannenberg pochłonęły 275 ofiar. Na zdjęciu egzekucja przeprowadzona przez Einsatzkommando 21 października w Lesznie. { czytaj ... }
 • źródło: Biblioteka Narodowa
  20 PAŹDZIERNIKA 1939
  Komisarz Rzeszy na miasto Warszawę Helmut Otto podpisał obwieszczenie o natychmiastowej konfiskacie radioodbiorników. „Oddanie aparatów nie jest wymagane o ile znajdują się w posiadaniu obywateli Rzeszy względnie obywateli narodowości niemieckiej” – czytamy w dokumencie. { czytaj ... }
 • Żródło: Wikimedia Commons
  19 PAŹDZIERNIKA 1939
  Zwodowano niemiecki okręt podwodny U-55. W czasie II wojny światowej odbył jeden patrol bojowy – w ciągu 15 dni zatopił 6 statków. U-55 został zatopiony 30 stycznia 1940 roku przez własną załogę na południowy zachód od brytyjskiego archipelagu Scilly po atakach eskortowca HMS Fowey, niszczycieli HMS Whitshed, Valmy i Guépard oraz łodzi latającej Short Sunderland. Jedyną ofiarą był dowódca Werner Heidel. Udało się uratować 41 rozbitków. { czytaj ... }
 • źródło: Biblioteka Narodowa
  18 PAŹDZIERNIKA 1939
  Niemiecki dowódca wojskowy okręgu poznańskiego wydał ogłoszenie skierowane do zwolnionych jeńców wojennych oraz innych dotychczasowych członków armii polskiej. Generał Alfred von Vollard-Bockelberg zakazał tym osobom noszenia części umundurowania lub wyposażenia. { czytaj ... }
 • 17 PAŹDZIERNIKA 1939
  W nieczynnej kopalni piasku w pobliżu wsi Łopatki pod Wąbrzeźnem oddziały niemieckiego Selbstschutzu rozstrzelały pierwszą grupę mieszkańców ziemi chełmińskiej. Egzekucje odbywały się co kilka dni przez sześć tygodni – zazwyczaj do „piaskowni” zwożono grupy liczące około 150 Polaków. W Łopatkach mogło zginąć nawet 2500 mieszkańców powiatu wąbrzeskiego i sąsiednich. { czytaj ... }
 • źródło: Biblioteka Narodowa
  16 PAŹDZIERNIKA 1939
  Zarząd Miejski w mieście stołecznym Warszawie opublikował obwieszczenie dotyczące rozprowadzania żywności w okręgach lewobrzeżnej Warszawy. „Uważam za niezbędne podkreślić, że cała tymczasowa organizacja rozprowadzania żywności w okręgach, dzielnicach i blokach działa dzięki bezinteresownemu ofiarnemu współdziałaniu kilku tysięcy obywateli, którym za ich dotychczasową pracę składam podziękowanie i wzywam do wzmożenia wysiłków w celu usprawnienia rozdziału artykułów żywnościowych pierwszej { czytaj ... }
 • źródło: Wikimedia Commons
  15 PAŹDZIERNIKA 1939
  Około 150 przedstawicieli polskiej elity intelektualnej i politycznej z ziemi lubawskiej zostało rozstrzelanych przez niemieckie oddziały Selbstschutz w lesie koło wsi Bratian, położonej w pobliżu Nowego Miasta Lubawskiego. Zamordowanych pochowano w czterech zbiorowych mogiłach. { czytaj ... }
 • HMS Royal Oak w 1937 roku - źródło: Wikimedia Commons
  14 PAŹDZIERNIKA 1939
  Niemiecki okręt podwodny U-47 w głównej bazie Royal Navy w Scapa Flow zatopił brytyjski pancernik HMS Royal Oak. Zginęło 833 z 1234 marynarzy. Na zdjęciu HMS Royal Oak w 1937 roku. { czytaj ... }
 • źrodło: Biblioteka Narodowa
  13 PAŹDZIERNIKA 1939
  O „jedynych w swoim rodzaju wyczynach lotnictwa niemieckiego” informuje „Nowy Kurier Warszawski” - niemieckie dziennik propagandowy wydawany w języku polskim. W tym samym numerze zawarty jest komunikat do mieszkańców Warszawy, zapewniający, że dziennik „służyć będzie jedynie prawdzie i sprawiedliwości” oraz, że „będzie się starał usunąć nienawiść i niesnaski, wywołane wśród narodu polskiego przez elementy nieodpowiedzialne i zastąpić dotychczasowe fałszywe informowanie społeczeństwa przez { czytaj ... }
 • Biblioteka Narodowa
  12 PAŹDZIERNIKA 1939
  Zarządzenie Adolfa Hitlera o utworzeniu Generalnego Gubernatorstwa z dr. Hansem Frankiem jako generalnym gubernatorem, z siedzibą w Krakowie. { czytaj ... }
 • źródło: Wikimedia Commons
  11 PAŹDZIERNIKA 1939
  Wydany został pierwszy numer „Nowego Kuriera Warszawskiego” – niemieckiego dziennika propagandowego publikowanego w języku polskim. Gazeta była nazywana przez Polaków „gadzinówką”. { czytaj ... }
 • Wikimedia Commons
  10 PAŹDZIERNIKA 1939
  W bydgoskiej „Dolinie Śmierci” Niemcy przeprowadzili pierwszą masową egzekucję. Według szacunków jesienią 1939 roku zginęło tam nawet 3000 mieszkańców Bydgoszczy i okolic – głównie przedstawiciele polskiej i żydowskiej inteligencji oraz katolickiego duchowieństwa. Na zdjęciu grupa polskich nauczycieli z Bydgoszczy sfotografowana przed egzekucją, przeprowadzoną przez niemieckie bojówki paramilitarne Selbstschutz w "Dolinie śmierci". Na pierwszym planie Władysław Bieliński. [źródło: { czytaj ... }
 • Express Poranny, 9.10.1939
  9 PAŹDZIERNIKA 1939
  Brak tramwajów, autobusów, taksówek oraz komunikacji telefonicznej - o trudach codziennego życia w Warszawie pisze „Express Poranny”. { czytaj ... }
 • Piotrków Tryb. - szczegółowy plan getta żydowskiego / żródło: Wikimedia Commons
  8 PAŹDZIERNIKA 1939
  W Piotrkowie Trybunalskim Niemcy utworzyli pierwsze na terenach okupowanej Polski getto. Zamknięta dzielnica żydowska funkcjonowała do 29 października 1942 roku. { czytaj ... }
 • Express Poranny, 7.10.1939
  7 PAŹDZIERNIKA 1939
  48 pocisków oraz bomb burzących i zapalających trafiło w warszawski Instytut dla Głuchoniemych i Ociemniałych – informuje „Express Poranny”. Placówka została w jednej trzeciej doszczętnie zniszczona. W tym samym wydaniu dziennika możemy również przeczytać o spalonych dziełach, znajdujących się w warszawskich salonach sztuki. { czytaj ... }
 • Spieszona polska kawaleria w czasie bitwy pod Kockiem. [źródło: Wikimedia Commons]
  6 PAŹDZIERNIKA 1939
  Broń złożyli żołnierze walczący w bitwie pod Kockiem. Akt kapitulacji podpisał dowódca Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie” gen. bryg. Franciszek Kleeberg. Była to ostatnia bitwa kampanii wrześniowej. Na zdjęciu spieszona polska kawaleria w czasie bitwy pod Kockiem. [źródło: Wikimedia Commons] { czytaj ... }
 • Polscy pocztowcy w Gdańsku po kapitulacji 1.09.1939. Źródło: Wikimedia Commons
  5 PAŹDZIERNIKA 1939
  Niemcy rozstrzelali 38 obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku. Egzekucja została przeprowadzona na podstawie wyroku sądu niemieckiego, który wbrew międzynarodowym konwencjom i lokalnemu prawu uznał pocztowców nie za kombatantów, a za partyzantów. Na zdjęciu obrońcy Poczty Polskiej po kapitulacji 1 września 1939. [źrodło: Wikimedia Commons] { czytaj ... }
 • Express Poranny, 4.10.1939
  4 PAŹDZIERNIKA 1939
  „Express Poranny” informuje o zniszczeniach budynków w Warszawie: „Z ogólnej liczby 18.500 domów, jakie liczyła stolica, według najpobieżniejszych doraźnych obliczeń około 4.000 czyli blisko 25 proc. nie będzie się nadawało do odbudowy. (…) Poza tym ponad 50 proc. domów jest uszkodzonych – ponad 50 procent, a więc około 10 tysięcy!” { czytaj ... }
 • Monitor Polski, 3 października 1939 r.
  3 PAŹDZIERNIKA 1939
  3 października 1939 r. Prezes Rady Ministrów gen. dyw. Władysław Sikorski przyjął przedstawicielstwo emigracji polskiej we Francji. Delegacja zapewniła gotowość wychodźstwa polskiego we Francji do „jak największych wysiłków organizacyjnych i wojskowych na polu dalszej walki o uwolnienie Rzeczypospolitej od najazdu niemiecko-rosyjskiego”. { czytaj ... }
 • Kurier Poranny, 2.10.1939
  2 PAŹDZIERNIKA 1939
  „Musimy przyzwyczaić się do tego, że w obecnych warunkach każde marnotrawstwo jest nie do przebaczenia” - ważny komunikat dotyczący prac porządkowych w Warszawie publikuje „Kurier Poranny”. { czytaj ... }
 • Kurier Poranny 01.10.1939
  1 PAŹDZIERNIKA 1939
  O zniszczeniach Warszawy, a w szczególności dzielnicy Łazienkowskiej pisze „Kurier Poranny”: „Trudne jest obliczenie strat i wyliczenie wszystkich budowli – które w większym czy mniejszym stopniu ucierpiały wskutek bombardowania. W kołach fachowych mówi się o zniszczeniu 38 proc. własności nieruchomej”. { czytaj ... }
 • Kurier Poranny 30.09.1939
  30 WRZEŚNIA 1939
  "Do obywateli stolicy W związku z położeniem wojennym na ziemiach polskich, nie dającym nadzieji na jakąkolwiek pomoc czy odsiecz z zewnątrz oraz w związku z niemożnością dalszej obrony stolicy z powodu braku wody, żywności i amunicji - zdecydowałem rozpoczęcie rokowań z dowództwem wojsk niemieckich. W wyniku tych rokowań zostały podpisane przeze mnie warunki kapitulacji gwarantujące w pełni ich honorowość. Tak więc oficerowie z białą bronią odchodzą do honorowej niewoli, a { czytaj ... }
 • Gazeta Wspólna 29.09.1939
  29 WRZEŚNIA 1939
  W artykule poruszony jest temat kapitulacji stolicy i jej przyczyny. Wskazano na m.in. kończącą się amunicję, wypełnienie moralnego obowiązku Warszawy oraz ogromne zniszczenia miasta i śmierć wielu cywilów. { czytaj ... }
 • Kurier Warszawski 28.09.1939
  28 WRZEŚNIA 1939
  28 września 1939 roku gen. Tadeusz Kutrzeba i gen. Johannes Blaskowitz w budynku fabryki Skody na Rakowcu podpisali umowę o kapitulacji Warszawy. W artykule chwalone jest bohaterstwo obrońców stolicy. Obywatele proszeni są o zachowanie zimnej krwi w tych trudnych czasach i nie tracenie ducha. { czytaj ... }