Przeszłe wydarzenia

Łomża / Muzeum Północno-Mazowieckie
Białystok
Warszawa / Cmentarz na Wojskowych Powązkach
Gdańsk / Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Województwo mazowieckie, Grabów nad Wisłą
Województwo świętokrzyskie, Bogoria / Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii
Kraków / pl. o. Adama Studzińskiego
Karlskrona / Muzeum Morskie w Karlskronie
Województwo mazowieckie, Zembrów / Szkoła Podstawowa w Zembrowie
Kielce
Łódź / Instytut Europejski w Łodzi
Wilno / Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa w Wilnie
Szczecin / Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, ul. Wojska Polskiego 21
Białystok / Park im. Konstytucji 3 Maja
Wrocław / Dolnośląskie Centrum Filmowe we Wrocławiu