Przeszłe wydarzenia

Jasło / Muzeum Regionalne
Województwo mazowieckie, Garbatka-Letnisko
Białystok / Dziedziniec Teatru Dramatycznego w Białymstoku
Kraków / Mały Rynek
Knyszyn, Kalinówka Kościelna
Piaseczno