Przeszłe wydarzenia

Białka / Szkoła Podstawowa w Białce
Poznań / Urząd Marszałkowski w Poznaniu
Kielce / Wojewódzki Dom Kultury
Województwo mazowieckie, gmina Radziejowice / sala Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach
Stara Wieś / Szkoła Podstawowa w Starej Wsi
Sokołów Podlaski