Pamięć historyczna o II wojnie światowej. Seminarium z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Organizowane seminarium będzie się składać z trzech części:

1. Dyskusji „Znaczenie II wojny światowej oraz pamięć o niej dziś” z udziałem prof. dr hab. Grzegorza Berendta, Zastępcy Dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku; prof. Šarūnasa Liekisa, Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie, Członka Międzynarodowej Komisji Oceny Zbrodni Reżimów Nazistowskiego i Okupacji Sowieckiej na Litwie; prof. Ireny Veisaitė, teatrolog, intelektualistki, działaczki kulturalnej. Moderator: doc. dr Andrzej Pukszto, Kierownik Katedry Politologii Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie.

2. Otwarcia wystawy przygotowanej przez Muzeum II Wojny Światowej dla MSZ RP.

3. Dyskusji „Jak rozmawiać i nauczać o II wojnie światowej młode pokolenie? Jaka jest rola instytucji, muzeów i miejsc pamięci w tym procesie?” z udziałem Piotra Cywińskiego, Dyrektora Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau; Mariusa Pečiulisa, Dyrektora Muzeum IX Fortu w Kownie; Rafała Rogulskiego, Dyrektora Instytutu Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność; Zigmasa Vitkusa, b. Dyrektor Memoriału Ponarskiego Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Wileńskiego. Moderatorem będzie Donatas Puslys, publicysta, dziennikarz, komentator polityczny.

Data wydarzenia
Miasto
Wilno
Miejsce
Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa w Wilnie
Organizator
Instytut Polski w Wilnie