Przeszłe wydarzenia

Województwo warmińsko-mazurskie, Wydminy / Zespół Szkół Ogólnokształcących
Województwo mazowieckie, Jeruzal / Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Jeruzalu
Wejherowo / Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie Centrum Kultury; Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina
Województwo mazowieckie, Lelis
Warszawa / Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie
Teren całego Podkarpacia
Warszawa / Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Warszawa / Krakowskie Przedmieście
Łódź / Sala konferencyjna Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego