Wykład dr. Marka Jedynaka z delegatury IPN w Kielcach poświęcony losom ppłk. Antoniego Wiktorowskiego „Kruka”

Wykład dr. Marka Jedynaka z delegatury IPN w Kielcach poświęcony losom ppłk. Antoniego Wiktorowskiego „Kruka” z perspektywy powstania jednej
z pierwszych konspiracyjnych organizacji na Kielecczyźnie po przegranej wojnie obronnej 1939 r.

Data wydarzenia
Miasto
Województwo świętokrzyskie, Bogoria
Miejsce
Gminny Ośrodek Kultury w Bogorii
Organizator
Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach