Przeszłe wydarzenia

Modlin / Cmentarz garnizonowy
Dęblin
Szczecin / Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia, ul. Wojska Polskiego 21
Województwo mazowieckie, Prażmów / Plac przy Urzędzie Gminy
/ Województwo podlaskie, gmina Szumowo
Przemyśl / Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK
Zambrów
Cieszanów / Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
Leszno / Plac przed Urzędem Gminy, Aleja Wojska Polskiego 21