Przeszłe wydarzenia

Chorzów / Starochorzowskie Centrum Kultury lub Filia UŚ w Chorzowie
Łódź / Sala konferencyjna Oddziału IPN w Łodzi, ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
Województwo małopolskie, Proszowice / Cmentarz parafialny