Przejdź do treści


Przeszłe wydarzenia

Łódź / Sala konferencyjna Oddziału IPN w Łodzi, ul. Elizy Orzeszkowej 31/35
Województwo małopolskie, Proszowice / Cmentarz parafialny
Chorzów / Starochorzowskie Centrum Kultury lub Filia UŚ w Chorzowie
Sochaczew
Warszawa / Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia