Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nie tylko Gestapo i NKWD…Niemieckie i sowieckie instytucje i ich rola w represjach wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej”

Konferencja naukowa podejmuje problem represji politycznych wobec obywateli polskich w latach II wojny światowej, za które odpowiedzialność ponoszą przede wszystkim inne niż policje polityczne instytucje dwóch państw okupacyjnych:  III Rzeszy i Związku Sowieckiego.

Początek konferencji o godz. 9.30.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Warszawa
Miejsce
Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Organizator
Instytut Pamięci Narodowej