Otwarcie wystawy „To jeszcze nie koniec…”. Żołnierze września 1939 r. w niewoli Wehrmachtu i NKWD (1939–1945)"

Wernisaż plenerowej wystawy czasowej Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych „To jeszcze nie koniec…”. Żołnierze września 1939 r. w niewoli Wehrmachtu i NKWD (1939–1945), który odbędzie się w opolskiej siedzibie Muzeum przy ul. Minorytów 3, 17 września o godz. 13.00. Uczestnikami będą m.in. przedstawiciele środowisk kombatanckich i rodziny jeńców wojennych oraz młodzież, do której wystawa jest przede wszystkim adresowana.

Wystawa „To jeszcze nie koniec…”. Żołnierze września 1939 r. w niewoli Wehrmachtu i NKWD (1939–1945)" prezentuje historię polskich żołnierzy, którzy walczyli w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. przeciwko wojskom niemieckim, słowackim oraz radzieckim. W wyniku prowadzonych walk część z nich została internowana w Rumunii, na Węgrzech, w krajach nadbałtyckich, a prawie 700 tys. żołnierzy trafiło do niewoli niemieckiej oraz radzieckiej. Na wystawie zostały zamieszczone teksty przedstawiające ich historię, losy w niewoli, od momentu pojmania, a unikatowe, w większości niepublikowane zdjęcia obrazują tę trudną część żołnierskiego życia, jakim jest internowanie i niewola.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Opole
Miejsce
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
Organizator
Centralne Muzeum Jeńców Wojennych