Przeszłe wydarzenia

Województwo podkarpackie, Żurawiczki / Szkoła Podstawowa w Żurawiczkach
Nasielsk / Nasielski Ośrodek Kultury
Poznań / sala konferencyjno-kawiarniana HCP