Przeszłe wydarzenia

Województwo mazowieckie, gmina Kosów Lacki / Teren Muzeum Treblinka
Gdańsk / Stadion przy ul. Traugutta 29
Województwo mazowieckie, Kamion / Cmentarz parafialny w Kamionie
Lublin / Państwowe Muzeum na Majdanku
Lublin / Państwowe Muzeum na Majdanku
Lublin / Państwowe Muzeum na Majdanku