Przeszłe wydarzenia

Województwo mazowieckie, Gniewoszów
Województwo mazowieckie, Poręba / Kościół pw. Św. Barbary
Województwo mazowieckie, Leoncin / Kościół pw. Św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Leoncinie.