Przeszłe wydarzenia

Województwo mazowieckie, Zwoleń
Województwo mazowieckie, Drwęcz
Województwo mazowieckie, Babin / Publiczna Szkoła Podstawowa im. Heleny Długoszewskiej w Babinie
Województwo podlaskie, gmina Trzcianne / Zespół Szkół w Trzciannem
Opole / Centralne Muzeum Jeńców Wojennych
Województwo mazowieckie, Stary Szelków
Łódź
Województwo mazowieckie, powiat makowski
Rzeszów / Oddział IPN Rzeszów, ul. Szopena 23
Województwo świętokrzyskie, Adamów / Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Adamowie
Pakość / Szkoła Podstawowa im. Ewarysta Estkowskiego
Sokołów Podlaski / Miejskie Przedszkole nr 3 w Sokołowie Podlaskim
Województwo mazowieckie, Borawe
Województwo mazowieckie, Stary Lubotyń
Województwo mazowieckie, Gąsocin / Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
Województwo mazowieckie, Rzekuń / Szkoła Podstawowa w Rzekuniu
Pruszków / Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
Województwo mazowieckie, Mrozy / Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach
Województwo mazowieckie, gmina Czerwin
Województwo mazowieckie, Bieżuń
Białystok