Przeszłe wydarzenia

Rzeszów / Oddział IPN Rzeszów, ul. Szopena 23
Województwo świętokrzyskie, Adamów / Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Adamowie
Województwo mazowieckie, Lelis
Województwo mazowieckie, Stary Lubotyń
Województwo mazowieckie, Gąsocin / Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
Warszawa / Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie
Województwo mazowieckie, Mrozy / Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach
Województwo mazowieckie, gmina Czerwin
Warszawa / Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Białystok
Województwo mazowieckie, Drwęcz
Województwo podlaskie, gmina Trzcianne / Zespół Szkół w Trzciannem
Województwo mazowieckie, Stary Szelków
Łódź