Przejdź do treści


Przeszłe wydarzenia

Białystok
Warszawa / Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki w Warszawie
Województwo mazowieckie, Lelis
Województwo mazowieckie, Stary Szelków
Województwo mazowieckie, Drwęcz
Województwo mazowieckie, Mrozy / Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Romualda Traugutta w Mrozach
Województwo mazowieckie, Stary Lubotyń
Rzeszów / Oddział IPN Rzeszów, ul. Szopena 23
Łódź
Województwo mazowieckie, gmina Czerwin
Województwo mazowieckie, Gąsocin / Szkoła Podstawowa w Gąsocinie
Województwo świętokrzyskie, Adamów / Publiczna Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Adamowie
Województwo podlaskie, gmina Trzcianne / Zespół Szkół w Trzciannem
Warszawa / Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki