Przeszłe wydarzenia

Województwo świętokrzyskie, Styków / Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie
Gdańsk / Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
Województwo podlaskie, gmina Janów / Pomnik w Janowie