Przeszłe wydarzenia

Województwo podlaskie, gmina Janów / Pomnik w Janowie
Województwo świętokrzyskie, Styków / Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie
Gdańsk / Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku