Przeszłe wydarzenia

Łańcut / Miejska Biblioteka Publiczna
Białystok / Dworzec PKS w Białymstoku
Województwo kujawsko-pomorskie, Wola / Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Woli
Łódź / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Olsztyn / Kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Tallin / Muzeum Morskie w Tallinnie
Iwano-Frankiwsk (Ukraina) / Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku
Kielce / Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w Kielcach