Przeszłe wydarzenia

Kielce / Centrum Edukacyjne „Przystanek Historia” IPN w Kielcach
Białystok / Dworzec PKS w Białymstoku
Województwo mazowieckie, Zembrów / Szkoła Podstawowa w Zembrowie
Łódź / Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Wilno / Litewska Biblioteka Narodowa im. Martynasa Mažvydasa w Wilnie
Olsztyn / Kampus Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
Tallin / Muzeum Morskie w Tallinnie
Iwano-Frankiwsk (Ukraina) / Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku