Przeszłe wydarzenia

Łódź / XXXIII Liceum Ogólnokształcące im. Armii Krajowej
Warszawa / Przystanek Historia Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki
Gdynia / Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni