Wydarzenia organizowane w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie

1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego-upamiętnienie wydarzeń z 1939 roku. Złożenie kwiatów pod pomnikiem pracowników Elektrowni poległych i pomordowanych w latach 1939 - 45. Gazetka okolicznościowa. - 02.09.2019 r.
2. Dzień Pamięci o II wojnie światowej dla całej społeczności szkolnej - filmy, prezentacje, pieśni wojskowe - wrzesień 2019 r.
3. Konkurs i wystawa prac plastycznych dotyczących II wojny światowej - cały wrzesień 2019.
4. Przeprowadzenie lekcji historycznych i pogadanek na godzinach wychowawczych na temat II wojny światowej - wrzesień 2019 r.
5. Gra terenowa po miejscach pamięci narodowej w Pruszkowie - październik 2019 r.
6. Wycieczki młodzieży do Palmir, do Warszawy-Cmentarz Powązki Wojskowe, Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Dulag w Pruszkowie - wrzesień, październik 2019 r.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Pruszków
Miejsce
Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
Organizator
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie, Zespół Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie