„Ocalić od zapomnienia”

Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie zorganizuje szereg wydarzeń związanych z obchodami 80.  Rocznicy wybuchu II wojny światowej:

2 września – podczas inauguracji roku szkolnego przy sztandarze szkoły odśpiewanie hymnu państwowego i upamiętnienie chwilą ciszy wszystkich ofiar II wojny światowej; przedstawiciele klas wraz z wychowawcami przejdą na miejscowy cmentarz, zapalą znicze i złożą kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza.

10 września – montaż słowno-muzyczny w hołdzie Szarym Szeregom – „Pięknie żyć i pięknie umierać” – przygotowany przez nauczycieli i uczniów, zaprezentowany dla społeczności szkolnej i lokalnej; wieczornica w szkole.

18 września – objazd historyczny po najbliższej okolicy – wycieczka uczniów po miejscach pamięci narodowej (tablice pamiątkowe, krzyże, groby) na terenie Gminy Czerwin, złożenie kwiatów, zapalenie zniczy, przypomnienie wydarzeń historycznych związanych z odczytywanymi datami i nazwiskami osób.

2 października – szkolny przegląd pieśni i piosenek patriotycznych z okresu II wojny światowej; uczniowie wraz z wychowawcami podczas lekcji wychowawczych dokonają wyboru repertuary, poznają historię powstania danej pieśni lub piosenki, autora tekstu, a następnie przygotują się do zaprezentowania piosenki na forum szkoły.

9 września – 23 września:
-konkurs plastyczny dla uczniów pod hasłem „Nie chcemy więcej wojny!”
-lekcje języka polskiego – zapoznanie z wybraną literaturą (wiersze, opowiadania, wspomnienia) z okresu II wojny światowej
-lekcje historii – chronologia wydarzeń, filmy, zdjęcia archiwalne, omówienie sytuacji politycznej naszego kraju
-godziny z wychowawcą – wychowanie do szacunku dla ojczyzny, historii, tradycjo, kultury, symboli i bohaterów narodowych

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Województwo mazowieckie, gmina Czerwin
Organizator
Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Czerwinie