Obchody 80 Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

2 września 2019 r.
• prezentacja multimedialna związana z rocznicą wybuchu II wojny światowej; [szkoła]
• krótkie prelekcje p. burmistrza i dyrektora szkoły; [szkoła]
• uczczenie minutą ciszy poległych w czasie II wojny światowej; [szkoła]
• zapalenie zniczy na grobach poległych (harcerze) [cmentarz]
17 września 2019r.
• „Pamiętamy....”- dzień pamięci września 1939 (akademia patriotyczna, konkurs piosenki wojennej, konkurs plastyczny- rozstrzygnięcie) [szkoła]
27 września 2019 r.
• pokaz historyczny „Wrzesień 39” czyli rzecz o tym jak wybuchła II Wojna Światowa, a zniknęła II Rzeczpospolita ( omówienie sytuacji międzynarodowej II Rzeczpospolitej, etos żołnierza, polski mundur wojskowy, repliki broni, musztra i sprzęt bojowy);

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Województwo mazowieckie, Bieżuń
Organizator
Zespół Placówek Samorządowych, Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Zamoyskiego w Bieżuniu