Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Drwęczy

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Drwęczy, połączone z uroczystą akademią upamiętniającą 80 rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej.

• wiersze i pieśni patriotyczne
• opowieść o „Tamtych dniach” wieloletniego przyjaciela Szkoły, żywego świadka i uczestnika wojny, żołnierza Armii Krajowej, kombatanta, emerytowanego Przewodniczącego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Rzekuń Pana Ryszarda Karwackiego

Data wydarzenia
Miasto
Województwo mazowieckie, Drwęcz
Organizator
Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Drwęczy, Gmina Rzekuń