Uroczystości organizowane w placówkach oświatowych w powiecie makowskim

1) Zespół Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu:
2 września 2019 r. - prelekcja dla społeczności szkolnej poprowadzona przez Tadeusza Kruka - emerytowanego nauczyciela.
- wrzesień 2019 r. - program słowno-muzyczny pt. ..Nie depczcie przeszłości ołtarzy, choć macie sami doskonalsze wznieść".
- październik 2019 r. - konkurs dla uczniów Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu pn. „Wybuch i przebieg II wojny światowej w mojej małej ojczyźnie".
- październik 2019 r. - wycieczka do Treblinki - miejsca pamięci ofiar II wojny światowej.                                                                                                                                          

2) Zespół Szkół w Różanie:
- 02.09.2019 r. - uroczysta akademia w 80. Rocznicę wybuchu II wojny światowej,
- 02.09.2019 r. złożenie kwiatów pod Pomnikiem Obrońców Różana z 1939 r.,
- wrzesień 2019 r. - wystawa „Różan w okresie II wojny światowej”,
- wrzesień 2019 r. - prelekcja filmów o tematyce II wojny śwdatowej w czytelni szkolnej i na zajęciach z wychowawcą,
- wrzesień 2019 r. - pokaz prezentacji multimedialnej nt. II wojny światowej na newsletterze szkoły.                                                                                                                         

3) Zespół Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej w Makowie Mazowieckim: obchody odbędą się w dniu 27 września 2019 r. - w godzinach 10.00-14.00 i będą polegały na uroczystej akademii połączonej ze ślubowaniem klas pierwszych, zawodach sprawnościowych w sportach obronnych, biegu ulicznym ulicą Armii Krajowej.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Województwo mazowieckie, powiat makowski
Organizator
Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim