Uroczysty pogrzeb mjr. Felixa Kozubowskiego oraz dwóch nieznanych żołnierzy

Uroczystości rozpocznie o 10.00 msza żałobna w kościele pw. Matki Bożej Różańcowej w parafii św. Wawrzyńca, następnie zebrani przemaszerują w kondukcie z kościoła na cmentarz przy ul. Traugutta, gdzie odbędzie się złożenie trumien do grobu.

Mjr Felix Kozubowski był dowódcą II Batalionu, 18 PP, dowódcą obrony Sochaczewa we wrześniu 1939 r.

Data wydarzenia
Miasto
Sochaczew
Organizator
Instytut Pamięci Narodowej