Promocja płyt z audycjami historycznymi pt. „Najwyższa cena. Generałowie WP polegli we wrześniu 1939 r.” oraz „Gorycz zwycięstwa. Generałowie »na zmywaku«”

Płyty CD z audycjami historyków olsztyńskiej Delegatury IPN, przybliżającymi postacie generałów WP poległych w walkach Września ’39 oraz generałów, którzy po zakończeniu II wojny światowej pozostali na emigracji. Sylwetki z płyty „Najwyższa cena”: gen. M. Bołtuć, gen. F. Wład, gen. F. Kustroń, gen. S. Grzmot-Skotnicki. Sylwetki generałów z płyty „Gorycz zwycięstwa”: Stanisław Maczek, Stanisław Sosabowski, Kazimierz Sosnkowski, Nikodem Sulik, Józef Unrug. Projekt realizowany we współpracy z Radiem Olsztyn.

Wydarzenie potrwa w godz. 11.00-12.30.

Data wydarzenia
Miasto
Olsztyn
Miejsce
Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Organizator
Delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie