Konferencja Międzynarodowa w Wejherowie pn. „Polityka okupacyjna narodowosocjalistycznych Niemiec. Pomorze jesienią 1939 r. i zbrodnia pomorska”

Konferencja składa się z dwóch ściśle powiązanych części. W pierwszej z nich zostanie podjęta ogólna refleksja nad metodami prowadzenia II wojny światowej i polityką okupacyjną narodowosocjalistycznych Niemiec, a także nad działaniami prowadzonymi wówczas na zapleczu frontu. Przedmiotem rozważań będą w ujęciu porównawczym m.in. systemy okupacyjne i polityka ludnościowa narodowosocjalistycznych Niemiec.

Druga część konferencji będzie poświęcona pierwszym miesiącom okupacji Pomorza po jego włączeniu do Rzeszy (wrzesień-grudzień 1939 r.). Przedstawione zostaną zasady niemieckiej polityki okupacyjnej, wysokość strat ludzkich oraz postawy społeczności lokalnej.

Przedstawiony zostanie również najnowszy stan badań z charakterystyką miejsc masowych zbrodni na Pomorzu, omówiony będzie także skomplikowany kontekst narodowościowy na tychże terenach i szczególne metody eksterminacji osób chorych psychicznie (program eugeniczny).

Podczas konferencji będzie można zapoznać się z dorobkiem powstającego Muzeum Piaśnickiego, takim jak m.in. filmy, publikacje, działalność naukowa, zasoby.

W ramach konferencji odbędą się premiery dwóch nowych filmów dokumentalnych zrealizowanych przez Muzeum Piaśnickie w Wejherowie: 3 września filmu „Pelplin” i 4 września filmu „Szpęgawsk”.

Efektem obrad konferencyjnych będzie publikacja.

Data wydarzenia
Koniec wydarzenia
Miasto
Wejherowo
Miejsce
Filharmonia Kaszubska - Wejherowskie Centrum Kultury; Państwowa Szkoła Muzyczna im. Fryderyka Chopina
Organizator
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie