Mosty Tczewskie

Mosty w Tczewie to nie tylko XIX-wieczne osiągnięcie technologiczne. To także obiekty o znaczeniu militarnym, co dobitnie pokazały pierwsze chwile II wojny światowej. 1 września 1939 r. stały się niemym świadkiem początków niemieckiej agresji na Polskę. Cud techniki, przerodził się w symbol bohaterskiego oporu Polaków, próbujących zatrzymać najazd nieprzyjaciela. 1 września 1939 r., obok Westerplatte i Wielunia, w Tczewie odbyła się jedna z pierwszych operacji militarnych początku kampanii polskiej 1939 r.

29 lipca 2022 r. decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołany został Oddział Muzeum II Wojny Światowej – Muzeum Mostów Tczewskich. Obecnie trwają prace nad koncepcją programową nowopowstającego muzeum, którego wystawa skupiać się będzie wokół czterech filarów: DZIEJE- TECHNOLOGIA – LUDZIE – PAMIĘĆ.

 

Dotychczas podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Tczewie, przybliżające powstanie inwestycji i określające zasady współpracy planowanego we fragmencie mostu Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Więcej informacji:

Nawiązano również współpracę z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów – wiodącą placówką naukowo – badawczą w kraju, której eksperci wspierać będą działania Muzeum II Wojny Światowej przy organizacji Oddziału Muzeum Mostów Tczewskich. Zobacz więcej: 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja celowa na rok 2023 pn. „Budowa Muzeum Mostów Tczewskich – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Etap 1. Opracowanie dokumentacji merytoryczno-koncepcyjnej oraz formalnoprawnej"