Inscenizacja historyczna Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala”

Inscenizacja potrwa w godz. 12.00-15.00.

Data wydarzenia
Miasto
Województwo mazowieckie, Poręba
Miejsce
Kościół pw. Św. Barbary
Organizator
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, Parafia pw. Św. Barbary w Porębie, Zgrupowanie Radosław