Publikacje wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy. Prezentowane wydawnictwa wnoszą istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu i konsekwencjach tego konfliktu, a także do debaty nad pamięcią dotyczącą II wojny światowej oraz istotą systemów totalitarnych. Publikacje przyczyniają się także do wyjaśnienia kontrowersji w obszarze świadomości historycznej oraz przezwyciężenia nieporozumień dotyczących przeszłości.

wyświetl książki według serii
Cień Kłyma Sawura
Grzegorz Motyka
W publikacji zebrano teksty powstałe w ciągu minionych kilkunastu lat, które bezpośrednio odnoszą się do polsko-ukraińskiej historii i pamięci.
Partnerzy czy petenci?
Dušan Segeš
Słowackie wydanie niniejszej monografii otrzymało w 2010 r. Premię Funduszu Literackiego (Premia Literarneho Fondu) w kategorii literatura naukowa i fachowa oraz Nagrodę Słowackiego Towarzystwa…
Sonderaktion Krakau
Zygmunt Starachowicz
Główny bohater książki, Zygmunt Starachowicz, był absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Przypadkowo został aresztowany w ramach Sonderaktion Krakau.
Wojna po wojnie
Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran,
Dla tysięcy mieszkańców Europy Środkowo-Wschodniej zwycięstwa Armii Czerwonej w 1944 r. nie oznaczały oswobodzenia, lecz nową niewolę. Represje, które towarzyszyły procesowi wprowadzania komunizmu,…
Polen zwischen Hitler und Stalin
Marek Kornat
W niemieckojęzycznej książce Marka Kornata zestawiono i podsumowano wyniki badań na temat polityki zagranicznej Polski do 1939 r., której celem było zapewnie trwałości państwa i zabezpieczenie jego…
Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka
Marek Kornat
W niniejszej publikacji zaprezentowano nowatorskie spojrzenie na kluczowe problemy dotyczące przyczyn wybuchu II wojny światowej. Przeanalizowano nie tylko polską perspektywę, ale uwzględniono też…
Tajemnice Blizny. Wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami   V-2
red. Rafał Wnuk, Robert Zapart
W publikacji podjęto próbę opisania niezwykle ważnego aspektu działań wywiadowczych Armii Krajowej – spenetrowanie niemieckiego ośrodka doświadczalnego „Artilleriezielfeld-Blizna”, na którego terenie…
W okupowanym Krakowie
Anna Czocher
Założeniem niemieckiego okupanta było przekształcenie Krakowa w całkowicie niemiecki ośrodek, nie tylko z nazwy. Co więcej – miał być on rzeczywistą stolicą Generalnego Gubernatorstwa, również w…
Przemoc i dzień powszedni w okupowanej Polsce
red. Tomasz Chinciński
Książka stanowi zbiór studiów poświęconych okupacji niemieckiej i sowieckiej Polski w latach 1939–1945. Jest ona pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Muzeum II Wojny Światowej i…
W rumuńskiej pułapce
Marek Kornat, Mikołaj Morzycki-Markowski
Prezentowana książka zawiera obszerny wybór dokumentów dotyczących kulis internowania w latach 1939–1944 w Rumunii ministra Józefa Becka i marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza.
Na jednym froncie
Jiři Friedl
W książce podjęto się trudnego zadania przedstawienia stosunków między armiami czechosłowacką i polską w latach II wojny światowej. Autor opisuje różnorodne dziedziny współpracy obu armii – zarówno w…
Wina narodów
Karolina Wigura
Nigdy wcześniej w dziejach publiczne gesty przebaczenia i pojednania nie odegrały tak wielkiej roli jak po zakończeniu II wojny światowej. Część spośród nich wytyczyła rzeczywiste przełomy w…