Publikacje wydawnictwa Muzeum II Wojny Światowej

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku od początku swojego istnienia wydaje publikacje naukowe, popularnonaukowe, albumy, a nawet komiksy. Prezentowane wydawnictwa wnoszą istotny wkład do stanu wiedzy o genezie, przebiegu i konsekwencjach tego konfliktu, a także do debaty nad pamięcią dotyczącą II wojny światowej oraz istotą systemów totalitarnych. Publikacje przyczyniają się także do wyjaśnienia kontrowersji w obszarze świadomości historycznej oraz przezwyciężenia nieporozumień dotyczących przeszłości.

wyświetl książki według serii
Druga wojna światowa w pamięci kulturowej w Polsce i w Niemczech
red. Jerzy Kałążny, Amelia Korzeniewska, Bartosz Korzeniewski
Publikacja jest tomem zbiorowym i owocem badań przeprowadzonych w ramach projektu pod tym samym tytułem. Stanowi pożyteczną próbę przeglądu aktualnej i ważnej tematyki wizerunku II wojny światowej w…
Praca przymusowa pod znakiem swastyki
Mark Spoerer
W książce podjęto ważny temat wykorzystywania narodów podbitej Europy przez Niemców w trakcie II wojny światowej. Dlaczego tak masowo angażowano cudzoziemską siłę roboczą? Jak liczna ona była i skąd…
Wbrew ich woli
Pavel Polian
Opracowanie to studium historyczno-geograficzne o migracjach przymusowych w ZSRS dokonywanych z upoważnienia władz państwowych zarówno w jego obrębie, jak i poza jego granicami.
Świadectwa Zagłady
Łucja Pawlicka-Nowak
W obszernej publikacji opracowano i zamieszczono źródła do dwóch zasadniczych tematów: funkcjonowania ośrodka zagłady w Chełmnie nad Nerem i gett wiejskich w Kraju Warty, głównie getta Czachulec.
Walka o panowanie w głębinach
Marcin Westphal
Nowoczesne łodzie podwodne ewoluowały z niedużych i powolnych jednostek wykorzystywanych podczas II wojny światowej.
Wojna na Kaszubach
Roland Borchers, Katarzyna Madoń-Mitzner
Książka jest rezultatem polsko-niemieckiego projektu o historii Kaszub w XX w., którego celem było dokumentowanie losów mieszkańców tego regionu, stanowiącego kulturowe pogranicze.
Płacz po Warszawie
red. Wiktoria Śliwowska, Janusz Marszalec, Artur Wodzyński
Publikacja jest przede wszystkim zbiorem poruszających świadectw osób, które przeżyły Powstanie Warszawskie. To nie tylko opowieść o patriotycznym uniesieniu i heroizmie. To także zapis walki z…
Rasa, ziemia, niemiecka krew
Isabel Heinemann
O ludobójczym charakterze polityki etnicznej SS zaczęto mówić dość szybko – już dwa lata po zakończeniu wojny, podczas VIII norymberskiego procesu następczego. Książka Isabel Heinemann to przede…
Druga strona sojuszu. Żołnierze brytyjscy w Polsce w czasie II wojny światowej
Anna Zapalec
Książka jest wynikiem dogłębnej kwerendy historycznej i analizy obszernych materiałów źródłowych, która dotyczy interesującego aspektu II wojny światowej – pobytu na terenie Polski żołnierzy…
W odwrocie i walce
Artur Wodzyński
Licząca niemal 400 stron książka Artura Wodzyńskiego stanowi szczegółowe omówienie codzienności żołnierzy polskich na froncie kampanii 1939 r.
O jaką wojnę walczyliśmy?
Jerzy Kochanowski
Zbiór 26 artykułów Jerzego Kochanowskiego w mniej lub bardziej bezpośredni sposób odnosi się do II wojny światowej. Jak podkreśla sam autor, tę książkę „pisał przez 30 lat”.
Żołnierze generała Maczka
Jarosław Pałka, Machteld Venken, Krzysztof Marcin Zalewski
Prezentowana książka powstała w dużej mierze dzięki zebraniu świadectw ostatnich żyjących żołnierzy-weteranów walk. Właśnie perspektywa żołnierska jest w tym przypadku niezwykle wartościowa.