Autorzy przede wszystkim prezentują stan badań nad kwestią testowania broni, która miała przechylić szalę zwycięstwa w wojnie na stronę Niemiec. Zaprezentowano też działania wywiadu AK w szerokim kontekście, z uwzględnieniem różnych aspektów, takich jak technika czy geografia historyczna. Całość publikacji uzupełniono wyborem fotografii – zarówno historycznych, jak i współczesnych, które mają wartość poglądową.

 

Tajemnice Blizny. Wywiad Armii Krajowej w walce z rakietami V-2, red. Rafał Wnuk, Robert Zapart, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2012, ss. 268, ISBN 978-83-63709-19-8.