Jak podkreśla w recenzji książki prof. Mariusz Wołos, autor umiejętnie łączy w swoim tekście faktografię z własną narracją. Obszerna monografia jest ważnym głosem w ogólnopolskiej i międzynarodowej dyskusji na temat roli Polski w miesiącach poprzedzających rozpoczęcie najkrwawszego globalnego konfliktu w dziejach. Czytelnik jest inspirowany i zachęcany do wysnuwania samodzielnych wniosków, co jest możliwe na podstawie udostępnionych danych. Grupą odbiorców tej publikacji są zarówno zawodowi historycy, jak i miłośnicy historii XX w.

 

Marek Kornat, Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Gdańsk 2012, ss. 628, ISBN 978-83-63709-10-5.