W maju 2013 r. prezentowana książka otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie zorganizowanym przez Fundację im. Jadwigi Chylińskiej, we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie, na najlepszą pracę naukową poświęconą powojennej konspiracji w Polsce. Publikacja stanowi rezultat szerokich kwerend w archiwach Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Jest kompendium wiedzy o dramatycznym okresie w dziejach narodów sąsiadujących z Polską lub położonych w jej bezpośredniej bliskości.


Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk, Tomasz Stryjek, Adam F. Baran, Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemia w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944–1953, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku–Wydawnictwo Scholar, Gdańsk–Warszawa 2012, ss. 666, ISBN 978-83-7383-580-1.