Przejdź do treści

WOJNA PO WOJNIE

WOJNA PO WOJNIE

Antysowieckie podziemie w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953

G. Motyka, R. Wnuk, T. Stryjek, A. F. Baran

Zbiór studiów dotyczących podziemia na „zachodnich kresach” ZSRR zawiera bardzo cenny materiał faktograficzny, stanowi pionierskie – i to nie tylko w skali polskiego piśmiennictwa historycznego – ujęcie problemu. Najwyższej klasy profesjonaliści, znawcy realiów nie tylko polskich, dla realizacji swojego ambitnego przedsięwzięcia przeprowadzili szeroko zakrojone kwerendy źródłowe w archiwach Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Ukrainy i Rosji. Praca jest prawdziwym kompendium wiedzy o niezwykle dramatycznym okresie w dziejach narodów sąsiadujących z Polską lub położonych w jej bezpośredniej bliskości, przynosi także udaną próbę uchwycenia rysów wspólnych, ale też odmienności, specyfiki ich losów w latach 1944–1953. Przedstawiając wiele oryginalnych ustaleń faktograficznych oraz interpretacyjnych, Autorzy stawiają zarazem nowe pytania badawcze, wytyczając kierunki dalszych poszukiwań.

dr hab. Grzegorz Hryciuk, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego

W maju 2013 r. książka otrzymała pierwszą nagroda w konkursie na najlepszą pracę naukową poświęconą powojennej konspiracji w Polsce zorganizowanym przez Fundację im. Jadwigi Chylińskiej we współpracy z Instytutem Historii PAN w Warszawie.

 

Grzegorz Motyka (ur. 1967), historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Rady Instytutu Pamięci Narodowej. Opublikował m.in.: Pany i rezuny. Współpraca AK-WiN i UPA 1945–1947 (1997, współautor: Rafał Wnuk), Tak było w Bieszczadach. Walki polsko-ukraińskie 1943–1948 (1999), Ukraińska partyzantka 1942–1960 (2006), Od rzezi wołyńskiej do akcji Wisła(2011).

Rafał Wnuk (ur. 1967), historyk, pracownik Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Redaktor naczelny Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego 1944–1956 (2007), autor książek: Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941) (2007), Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem (2009, wraz z Tomaszem Strzemboszem).

Tomasz Stryjek (ur. 1964), historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie. Opublikował m.in.: Ukraińska idea narodowa okresu międzywojennego. Analiza wybranych koncepcji (2000), Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991–2004 (2007).

Adam F. Baran (ur. 1968), pedagog i historyk, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN. Autor książek m.in.:Walka o kształt harcerstwa w Polsce (1980–1990). Niepokorni i niezależni (2007), Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej, harcerz i wychowawca (2009), redaktor Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne (2009).

Opis bibliograficzny: G.Motyka, R. Wnuk, T. Stryjek, A. F. Baran, Wojna po wojnie. Antysowieckie podziemia w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1944-1953, Gdańsk - Warszawa 2012, ss. 666, ISBN 978-83-7383-580-1

Współwydawcą książki jest Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.

Książka została wydana we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar. Można ją kupić za pośrednictwemksięgarni internetowej.